Vakbond FNV is zeer teleurgesteld over de long covid-regeling voor zorgpersoneel die het kabinet deze maand heeft afgekondigd. "Het is nooit te laat om een regeling aan te passen", zegt vicevoorzitter Kitty Jong.

Er is 15.000 euro beschikbaar voor zorgmedewerkers die in de eerste periode van corona langdurig ziek zijn geworden en daardoor niet meer of niet meer volledig kunnen werken. Vakbond FNV vindt de regeling te beperkt en de voorwaarden beschamend.

Advies Raad van State

Het belangrijkste bezwaar tegen de long covid-regeling is dat alleen zorgmedewerkers die tussen 1 maart en 30 juni 2020 tijdens hun werk covid hebben opgelopen recht hebben op de regeling. "Dat is heel vreemd", zegt vicevoorzitter van vakbond FNV Kitty Jong.

"Daarmee heeft minister Helder van Langdurige Zorg het advies van de Raad van State naast zich neergelegd. De Raad van State heeft namelijk gesteld: hanteer heel 2020 als criterium, want gedurende dat hele jaar waren zorgmedewerkers niet of onvoldoende beschermd aan het werk. Pas begin 2021 werd bescherming ingevoerd en begonnen de vaccinaties. Toen pas nam de druk op de zorg ook iets af."

Bekijk ook

Tegemoetkoming aanvragen

Jong vraagt zich af waarom alleen de eerste golf als uitgangspunt wordt genomen. "Gaan we zo om met zorgmedewerkers die vanwege hun beroepsethos toen zo hard hebben doorgewerkt - of die zo snel weer aan de slag zijn gegaan, nadat ze zelf ziek zijn geworden? Op hen is in die tijd juist een dringend beroep gedaan door de overheid om de zorg overeind te houden."

Een ander kritiekpunt van FNV is dat zorgmedewerkers die deze tegemoetkoming willen aanvragen, dat alleen maar kunnen doen tussen 25 september en 23 oktober. "Dat is natuurlijk een raadsel waarom daar zo'n beperkte periode voor staat. Aanvragers moeten allerlei documenten indienen. Ze moeten bewijzen dat ze toen hebben gewerkt, moeten bewijzen dat ze in die periode covid hebben opgelopen en moeten bewijzen dat ze zich toen ook ziek hebben gemeld."

Bekijk hier de tv-reportage.

Wachtlijsten

Een ander punt is dat zorgmedewerkers vóór 1 juli van dit jaar een WIA-keuring hebben moeten ondergaan. "Onbegrijpelijk. Er is een wachtlijst van maanden voor die keuring. Nu vallen er een hoop mensen buiten de boot door een wachtlijst waar ze zelf geen invloed op hebben", zegt Jong.

Eén van de voormalige zorgmedewerkers die nu al weet dat hij geen aanspraak kan maken op de regeling is Ben van Omme. Twintig jaar lang was hij als ambulanceverpleegkundige werkzaam, tot april 2021. Toen kon hij niet verder.

Verkeerde diagnose

Tijdens zijn werk heeft hij in 2020 long covid opgelopen, maar hij ging weer aan het werk zodra hij dacht dat het weer kon. Doordat er in eerste instantie een verkeerde diagnose werd gesteld, wacht hij nu nog altijd op een keuring bij het UWV. Te laat om nog van de regeling gebruik te kunnen maken.

"Ik ben nog steeds in afwachting van de keuring door het UWV. Ik wacht nog op de oproep. Zolang ik niet gekeurd ben, heb ik geen recht op de vergoeding."

Heftige rit

In 2020 waren de beschermende pakken nog heel schaars. "Ik kan me nog een rit met de ambulance herinneren, dat we een patiënt bij een ziekenhuis afleverden en dat ik een paar uur later opnieuw met een rit bij dat ziekenhuis aankwam. Een verpleegkundige tikte me aan en vertelde me dat die eerste meneer inmiddels was overleden. Ik had tijdens de rit nog met hem over z'n vakantie gesproken. Toen werden we wel heel erg met het agressieve en dodelijke karakter van covid geconfronteerd", zegt Van Omme.

Bij long covid hebben mensen last van uiteenlopende symptomen als extreme vermoeidheid, hoesten, spierproblemen of verminderd denkvermogen. Van Omme worstelt vooral met fysieke problemen. Met zijn denken is alles nog prima, maar hij kan nog amper 200 meter lopen. Doordat hij nu thuiszit, is hij enorm in inkomen achteruit gegaan.

Bekijk ook

'Kamer, wordt wakker!'

De long covid-regeling werd eerder dit jaar al aangekondigd en is slechts op enkele punten door de minister aangepast. De belangrijkste verruiming is dat nu ook mensen die minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn geraakt aanspraak kunnen maken op de vergoeding. Ook zorgmedewerkers die zich eerst weer beter hadden gemeld na hun ziekteperiode en binnen 4 weken toch weer uitvielen, hebben recht op de regeling.

De FNV doet een oproep aan de Tweede Kamerleden om geen genoegen te nemen met de regeling zoals die er nu ligt. "Kamer, wordt wakker!", zegt vicevoorzitter Jong strijdbaar. "Het is nooit te laat om een regeling aan te passen. Beter een goeie regeling die een maand of zo later inwerking treedt dan een gemankeerde regeling nu invoeren. De mensen wachten al zo lang."

'Er zal altijd discussie zijn'

Maar volgens een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ligt dat anders. "De regeling is nu definitief en gaat eind deze maand in. Welk criterium je ook hanteert, er zal altijd discussie zijn over de criteria. Er vallen per definitie mensen buiten de regeling. Je moet een grens stellen."

Het ministerie gaat er vanuit dat ongeveer duizend mensen een beroep zullen gaan doen op de regeling. Er is binnen de begroting van VWS geld vrijgemaakt in een fonds van 33 miljoen euro, van waaruit de goedgekeurde aanvragen betaald zullen worden. Gelden die niet uitgekeerd worden, vloeien terug naar de VWS-begroting.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.