Ben jij eigenaar van een huis of bedrijfspand? Dan heb je als het goed is inmiddels een WOZ-beschikking op de mat gekregen. Vergeleken met vorig jaar maken 49 procent meer mensen bezwaar tegen die beschikking. Vooral ondernemers doen dat.

In de WOZ-beschikking staat een schatting van hoeveel jouw huis of bedrijfspand waard is. Op basis daarvan wordt berekend hoeveel belasting je af moet dragen aan de gemeente. Wie het niet eens is met de geschatte WOZ-waarde van haar of zijn pand, kan bezwaar aantekenen. En dat gebeurt dit jaar flink vaker dan in 2020, meldt Previcus Vastgoed, een bedrijf dat zich specialiseert in de wet WOZ, voluit Waardering Onroerende Zaken.

'Corona niet meegewogen'

Tot en met half maart zijn er 49 procent meer bezwaren ingediend ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, vooral door bedrijven. Belangrijkste oorzaak lijkt vooralsnog de coronacrisis. Volgens directeur Michel Uyen van Previcus heeft de lockdown een negatieve invloed op de waarde van onder andere horeca- en winkelpanden, maar houden veel gemeenten daar geen rekening mee. "De peildatum voor het vaststellen van de WOZ ligt altijd op 1 januari van het jaar ervoor. Op 1 januari 2020 hadden we in Nederland nog niet te maken met coronamaatregelen", zegt Uyen.

Gemeenten hebben volgens Previcus Vastgoed de mogelijkheid om corona op te voeren als 'bijzondere omstandigheid'. De gevolgen van de lockdown worden dan meegewogen in de WOZ-waarde van bedrijfspanden. Toch kiezen volgens Uyen weinig gemeenten daarvoor. "Veel ondernemers betalen daardoor teveel belasting voor hun kantoor-, horeca- of winkelpanden."

Lees ook

'Constant met de zaak bezig'

Ondernemer Koen Gieben heeft drie schoenenwinkels in Boxmeer, Venray en Panningen. Zijn grootvader richtte het bedrijf 60 jaar geleden op en sindsdien zit het in de familie. Net als veel ondernemers heeft hij last van de coronacrisis, zowel zakelijk als privé. Hij heeft dit jaar dan ook bezwaar aangetekend tegen de WOZ-beschikking. Nog niet alle drie de beschikkingen zijn binnen, maar het pand in Boxmeer is op papier 15.000 euro in waarde gestegen, vertelt hij. Dat betekent honderden euro's extra belasting.

"Afgelopen december is mijn dochtertje geboren, wat prachtig is, maar ik merk dat ik er niet vol overgave van kan genieten omdat ik constant met de zaak bezig ben." Tijdens de eerste lockdown in maart 2020 zag Gieben z'n omzet met 80 procent dalen. Nadat hij in de loop van dat jaar weer in de plus kwam, ging het tijdens de tweede lockdown vanaf december 2020 opnieuw bergafwaarts. "De meeste kosten zitten in de voorraad, we hebben met veertig leveranciers te maken. Die moeten we allemaal tevreden houden."

Koen Gieben in een van zijn drie schoenenwinkels
Bron: eigen foto
Koen Gieben in een van zijn drie schoenenwinkels

Geen oplossing

De ondernemer tekent bezwaar aan, omdat corona niet wordt meegenomen in de berekening van de WOZ van zijn panden, zegt hij. Hij begrijpt niet dat het gebruikelijke rekenmodel niet wordt aangepast vanwege corona. "In Boxmeer ben ik lid van de ondernemersclub en daar hebben we het meerdere keren over dit onderwerp gehad. Maar toen ik vervolgens naar de gemeente ging, werd ik van het kastje naar de muur gestuurd. Er lijkt geen oplossing te zijn."

In een reactie zegt een woordvoerder dat de gemeente Boxmeer niet op de kwestie in kan gaan, omdat 'een en ander in een bezwarenprocedure verkeert'.

info

Vijf redenen om bezwaar aan te tekenen volgens ondernemers

Previcus Vastgoed zette op een rij welke redenen ondernemers noemen voor hun bezwaar op de WOZ-waarde van hun bedrijfspanden. Dit zijn de meestgenoemde:

  1. De verplichte sluiting door corona moet voor alle bedrijven als correctie worden opgevoerd, bij de waardering van een pand. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseert dit nu alleen voor theaters, bioscopen en hotels.
  2. De bezetting van bedrijfspanden is veel lager door de coronamaatregelen. Daardoor worden ze minder waard.
  3. Huurprijzen gaan omlaag door de coronamaatregelen. De WOZ zou mee moeten dalen.
  4. Er is meer leegstand door thuiswerken. Maar doordat veel bedrijven vastzitten aan een meerjarig huurcontract is dit probleem nog iet zichtbaar.
  5. Het risico om te beleggen in commercieel vastgoed is groot vanwege de crisis. De waarde ervan wordt daardoor lager.

'Stenen niet minder waard'

Hoe vervelend het ook is voor ondernemers die het nu moeilijk hebben, gemeenten moeten zich houden aan belastingwetten, zegt Esther Verhoeff van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). "Bij de berekening van de WOZ wordt gekeken naar de waarde van een pand, van de stenen. Die wordt niet minder vanwege corona."

Verhoeff raadt ondernemers die het moeilijk hebben aan om in gesprek te blijven met hun gemeente en de oplossing te zoeken in andere mogelijkheden, in plaats van de vermindering van de WOZ. "Naast landelijke regelingen als de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en gemeentelijke als de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) kunnen zij maatwerk bieden. Denk aan het kwijtschelden van bepaalde belastingen, of het uitstellen van de huur. Wat er mogelijk is, verschilt per gemeente." Volgens Verhoeff is het voor gemeenten niet mogelijk om een uitzondering te maken op de wet. "Dan moet je dat doen voor alle ondernemers, ook voor degenen die wel open zijn gebleven tijdens de lockdown."

Lees ook

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.