Geert Dales trad in oktober van het vorig jaar af als bestuursvoorzitter van Hogeschool InHolland. De school kwam tijdens de zomer in het nieuws door diplomafraude: studenten aan de MEM-opleiding in Haarlem zouden via een illegaal afstudeertraject veel te makkelijk zijn afgestudeerd.

Twee weken geleden oordeelde de Onderwijsinspectie dat er geen sprake was van doelbewuste fraude, maar wel dat er veel fouten zijn gemaakt. Niet Dales als boegbeeld viel iets te verwijten, maar wel de Raad van Toezicht van Hogeschool InHolland, stelt de Onderwijsinspectie. Voor het eerst sinds zijn ontslag reageert Geert Dales op zijn ontslag, op de slechte publiciteit, op het inspectierapport, op zijn declaratiegedrag en op zijn 'hoge vertrekregeling'.

De week van... Geert Dales

Volledige versie interview