Wie vlakbij de rivier de Geul woont, moet bij hoogwater dezelfde behandeling krijgen als mensen die bij de Maas of Waal wonen. Dat zegt de burgemeester van Valkenburg, hij wil de wet veranderen. Hij ziet dat de schade-afhandeling van de watersnood stokt.