Het kabinet beloofde de duizenden slachtoffers van de watersnood in Limburg, vorig jaar zomer, ruimschoots te compenseren. Maar ruim tien maanden later verloopt de afwikkeling van de schade traag en hebben veel gedupeerden nog steeds hun geld niet gehad.

Burgemeester Daan Prevoo van Valkenburg aan de Geul vreest op korte termijn faillissementen, als bedrijven niet snel geholpen worden. "Honderd miljoen euro van de schade is nog steeds niet door verzekeraars gedekt". Prevoo vindt dat de landelijke overheid de ondernemers en bewoners van Zuid-Limburg volledig in de steek laat. "Dit is een natuurramp. Als zoiets gebeurt, betekent dat boter bij de vis".

Groningen en toeslagenaffaire

Hij was op 14 juli vorig jaar precies honderd dagen burgemeester toen het water zijn stadje overviel. Huizen en gebouwen stroomden vol. Sinds die tijd houdt hij zich nog dagelijks bezig met de gevolgen van deze watersnood, en houdt hij nauwlettend in de gaten of de schade ook wordt vergoed.

Maar dat valt zwaar tegen. Niet alleen steggelen veel inwoners en ondernemers uit Valkenburg nog met hun verzekeraar; ook bij de overheid vissen ze achter het net. "Het begint tekenen te vertonen die we kennen vanuit Groningen en de toeslagenaffaire", aldus de burgemeester. "Een overheid die ruimhartig beloftes en toezeggingen doet, maar het gaat wel heel erg traag."

Bekijk ook

Tweederde afgewezen

Daar komt bij dat veel gedupeerden niet in aanmerking blijken te komen voor compensatie op basis van de Wet Tegemoetkoming Schade (WTS); een vangnet vanuit het Rijk voor schade die niet door de verzekeraar wordt vergoed. Prevoo: "Twee derde van de aanvragen die vanuit Valkenburg op basis van de WTS zijn gedaan, zijn afgewezen."

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), belast met de uitvoering van de WTS, erkent dat veel aanvragen worden afgewezen. Volgens de dienst gaat dat voor het hele schadegebied om een derde. Redenen zijn dat gedupeerden buiten het aangewezen schadegebied vallen, of dat schades niet door de regeling worden gedekt. Tot dusver is ruim 30 miljoen euro aan compensatie uitgekeerd.

Ontevreden

Ook twee andere zwaar getroffen gemeenten, Meersen en Gulpen-Wittem, zijn ontevreden over de schadeafwikkeling. De drie gemeenten hebben overigens ook zelf vele tientallen miljoenen aan ongedekte schade aan infrastructuur, zoals wegen, bruggen, trottoirs en bomen. Maar van de door het Rijk beloofde tegemoetkoming hebben ze nog geen cent gezien. "Het begrip ruimhartig is naar onze mening ver te zoeken", laat Meerssen in een reactie weten.

Zo wordt schade aan tuinen, bijgebouwen en caravans, brommers en motoren niet vergoed. Ook worden schades tegen 'dagwaarde' gecompenseerd. "Niet iedereen heeft de financiële mogelijkheden om het verschil met de nieuwwaarde te overbruggen", aldus de gemeente Meerssen. Volgens de gemeente Gulpen-Wittem is de ruimhartige compensatie tot dusver "een belofte met heel veel open eindjes".

Begrip voor onvrede

Minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid, verantwoordelijk voor de schadeafwikkeling, laat in een reactie weten de "onvrede te begrijpen". Ze zegt dat de tegemoetkoming niet voorziet in een volledige compensatie van de schade. "Het is een tegemoetkoming. Ook komen niet alle kostenposten voor vergoeding in aanmerking."

Ze zegt verder dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) deze week is gestart met het uitvoeren van een herstelactie voor particuliere gedupeerden. "Omdat helaas is gebleken dat gelijke gevallen niet altijd gelijk zijn behandeld. Dat wordt nu rechtgetrokken." De minister stuurt binnenkort een brief aan de Tweede Kamer waarin ze meer vertelt over de verschillende elementen van de schadeafhandeling.

Bekijk ook

Omzetschade

Getroffen ondernemers kijken nog altijd reikhalzend uit naar een tegemoetkoming voor de geleden omzetschade doordat ze soms maandenlang dicht moesten. De Tweede Kamer nam eind vorig jaar kamerbreed een motie aan dat ook deze schade "ruimhartig" moet worden gecompenseerd.

Maar een regeling is er nog steeds niet, tot ongenoegen van Prevoo. "We praten over 600 ondernemers in deze regio die omzetderving hebben. Dat is niet alleen hun inkomen, maar ook van de mensen die er werken."

Ministerie heeft 'meer tijd nodig'

Het ministerie van Economische Zaken laat weten nog met de provincie Limburg in overleg te zijn over uitvoerbaarheid en de mogelijkheid tot maatwerk. "Daardoor is meer tijd nodig."

"We begrijpen dat dit erg vervelend is voor de betreffende ondernemers in Limburg. Echter, zorgvuldigheid is van groot belang." De regeling moet voor de zomer klaar zijn, aldus het ministerie.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.