Het kabinet wil het gebruik van deelauto's stimuleren. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven laat namelijk weten dat een auto in Nederland gemiddeld 23 van de 24 uur stilstaat. Dat vindt zij zonde, want op die manier nemen de auto’s onnodig veel ruimte in. Maar heeft Van Veldhoven gelijk met haar bewering?

Het is een veel gehoord en gelezen bewering: Nederlandse auto’s staan vrijwel de hele dag stil. Volgens Carlo Brantsen, hoofdredacteur van CARROS Magazine, geeft deze bewering een vertekend beeld: "Het zou eerlijker zijn als je uitgaat van een dag van 14 uur, want de rest ontspan je en slaap je."

Aantal kilometers per dag

Precieze cijfers van het stilstaan van onze auto’s zijn er niet. Maar het Centraal Bureau voor de Statistiek weet wel hoeveel kilometer wij gemiddeld per dag rijden. Bestuurders van dieselauto’s rijden het hoogste aantal dagelijkse kilometers, met ongeveer 56 kilometer per dag.

Benzine- en lpg-rijders komen op respectievelijk 26 en 43 kilometer per dag uit. Allemaal afstanden die binnen een uurtje gereden kunnen worden. "De claim dat je een uurtje rijdt en dat de auto 23 van de 24 uur stilstaat lijkt me wel te kloppen", aldus Dick ter Steege van het CBS.

Auto als eigen domein

Volgens Carlo Brantsen is het delen van een auto voor lang niet iedereen een gewenste situatie. Het lijkt hem dan ook geen goede oplossing. "Er wordt gesproken over een gemiddelde duur. Een deelauto kan voor een deel van de autorijders een oplossing zijn, maar niet voor de veel- en de beroepsrijders. Veel mensen beleven veel plezier aan hun eigen auto. Het is een beetje hun domein. Die groep gaat sowieso nooit delen", zo vertelt de autojournalist.

Die uitspraak wordt ondersteund door verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen. Hij begrijpt wel waarom veel mensen hun auto niet weg willen doen, terwijl ze er maar zo weinig gebruik van maken. "De auto is voor ons een symbool van vrijheid. We kunnen overal komen waar we willen. Het is het mobiele verlengstuk van ons huis. Dat willen we graag behouden. Ons huis staat ook een groot deel van de tijd leeg, maar daarom geven ook ons eigen huis nog niet op. De auto hoort daar gewoon bij”, aldus Tertoolen.

Green Deal

Het lijkt erop dat de staatssecretaris dus van goeden huize moet komen om autogebruikers te overtuigen van het belang van een deelauto, al is haar uitspraak dus wel juist.

Van Veldhoven heeft met de ‘Green Deal’ afspraken gemaakt met 40 partijen, waaronder gemeenten, provincies, leasebedrijven en de Stichting Natuur en Milieu. Het plan heeft als doel dat er in 2021, dus over drie jaar, 100 duizend deelauto’s zijn met 700 duizend gebruikers. Ter vergelijking: op dit moment zijn er 41 duizend deelauto’s. Er is nog een lange weg te gaan.