Een medewerker van het Van Gogh Museum heeft een mogelijk zelfportret van Vincent van Gogh ontdekt. In het kader van een onderzoek werd een röntgenfoto van een schilderij van Van Gogh gemaakt. Uit de opname bleek dat onder de verflaag van het schilderij nog een afbeelding verscholen ging; een portret van een man.

Het portret is gevonden onder het schilderij 'Wandelaars in het park, Parijs'. Uitgebreid onderzoek is nodig om te kunnen bepalen of de persoon op de afbeelding werkelijk Vincent van Gogh is. Dit zou kunnen gebeuren met behulp van digitale technieken, maar dit is een zeer kostbare methode. Mocht het inderdaad om Van Gogh gaan, dan zou dit zijn allereerste zelfportret zijn.

Mogelijk zelfportret Van Gogh ontdekt