Het kabinet heeft de regels voor het verkrijgen van een arbeidsongeschiktheidsuitkering veranderd. De redactie van het TweeVandaag Opinie Panel wil graag weten wat u vindt van de nieuwe WAO-regeling. Staat u achter de manier waarop het kabinet de WAO aanpakt of vindt u de nieuwe keuringsregels te streng?

Uitslag

Het kabinet heeft de regels voor het verkrijgen van een arbeidsongeschiktheids- uitkering veranderd. TweeVandaag hield onder de leden van het TweeVandaag Opiniepanel een enquête. Staat u achter de manier waarop het kabinet de WAO aanpakt of vindt u de nieuwe keuringsregels te streng?

Stelling: Het aantal WAO-ers in Nederland is te hoog.

Stelling: Veel WAO-ers zijn best in staat om meer te werken.

Stelling: Er is te weinig werk voor de mensen die nu (gedeeltelijk) goedgekeurd worden, daarom is de nieuwe regeling onrechtvaardig.

Stelling: Mensen die nu (gedeeltelijk) goedgekeurd worden moeten bereid zijn werk op een lager niveau aan te nemen dan het werk dat ze deden voordat ze arbeidsongeschikt werden.

De volledige lijst met vragen en antwoorden was de volgende:

1. Sinds 1 oktober 2004 krijgen veel WAO-ers in Nederland een herkeuring volgens nieuwe criteria. Bent u hiervan op de hoogte?

1) Ja 91

2) Nee 9

2. Hoeveel WAO-ers zijn er volgens u in Nederland? Als u het niet weet kunt u dat invullen.

1) Niet meer dan 300 000 2

2) Tussen de 300 000 en 600 000 17

3) Tussen de 600 000 en 900 000 29

4) Tussen de 900 000 en 1,2 miljoen 20

5) Tussen de 1,2 miljoen en 1,5 miljoen 2

6) Ik weet niet hoeveel WAO-ers er zijn in Nederland 30

5. Ik sta achter de manier waarop het kabinet de WAO aanpakt.

1) Helemaal mee eens 10

2) Mee eens 19

3) Neutraal 13

4) Niet mee eens 27

5) Helemaal niet mee eens 26

6) Weet niet/ geen mening 5

6. De nieuwe keuringsregels zijn veel te streng.

1) Helemaal mee eens 26

2) Mee eens 28

3) Neutraal 16

4) Niet mee eens 15

5) Helemaal niet mee eens 7

6) Weet niet/ geen mening 8

9. De nieuwe WAO tast de kern aan van onze verzorgingsstaat.

1) Helemaal mee eens 16

2) Mee eens 26

3) Neutraal 17

4) Niet mee eens 27

5) Helemaal niet mee eens 7

6) Weet niet/ geen mening 7

10. De vakbonden doen voldoende om de belangen te behartigen van de mensen die nu (gedeeltelijk) goedgekeurd worden.

1) Helemaal mee eens 4

2) Mee eens 16

3) Neutraal 27

4) Niet mee eens 25

5) Helemaal niet mee eens 10

6) Weet niet/ geen mening 18

11. Heeft u zelf een WAO-uitkering?

1) Nee 83

2) Ja, geheel 12

3) Ja, gedeeltelijk 5

Vraag 12 alleen voorgelegd als bij vraag 11” ja, geheel”’ of “ja, gedeeltelijk” is geantwoord

12. Heeft u het afgelopen jaar een herkeuring ondergaan volgens de nieuwe WAO-criteria?

1) Ja 29

2) Nee 71

Vraag 13 alleen voorgelegd als bij vraag 12 “ja” is geantwoord

13. Wat was de uitkomst van uw herkeuring: bent u voor een hoger of een lager percentage arbeidsONGESCHIKT verklaard?

1) Ik ben voor een hoger percentage arbeidsONGESCHIKT verklaard 4

2) Er is niets veranderd in mijn situatie 64

3) Ik ben voor een lager percentage arbeidsONGESCHIKT verklaard 32

Vraag 14 alleen voorgelegd als bij vraag 13 “Ik ben voor een lager percentage arbeidsONGESCHIKT verklaard” is geantwoord.

14. Heeft u werk gevonden voor het percentage dat u extra bent goedgekeurd?

1) Ja 18

2) Nee 82

15. Bent u beroepsmatig betrokken bij de herkeuringen van de WAO?

1) Nee 97,5

2) Ja, als keuringsarts 0,1

3) Ja, als arbeidsdeskundige 0,1

4) Ja, als medewerker reïntegratie 0,3

5) Ja, als vakbondsvertegenwoordiger 0,1

6) Ja, als jurist 0,1

7) Ja, op een andere manier 1,8

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.