Meer dan de helft (58%) van de LHBTI+ personen geeft aan het afgelopen jaar bewust hun gedrag te hebben aangepast om reacties te voorkomen. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag in aanloop naar de Canal Parade op 4 augustus. Aan het onderzoek deden 3.200 LHBTI+ deelnemers mee. Veel van hen durven niet hand-in-hand met hun partner over straat. 

LHBTI+’ers pasten hun gedrag vooral aan in het openbaar, maar ook in privé-situaties, tijdens het uitgaan en op het werk. Een deelnemer schrijft: “Ik loop op straat nooit hand-in-hand met mijn vriend om negatieve reacties te voorkomen, elkaar een kus geven doen we al helemaal niet. Er bestaat een kans dat je wordt nageroepen, vies wordt aangekeken of erger”. Van de ondervraagde LHBTI+’ers vindt 72% dat het een probleem is om in het openbaar je geaardheid te laten zien. 

‘Het is eigenlijk schijntolerantie'

In het onderzoek werd ook gevraagd aan alle deelnemers of zij vinden dat het over het algemeen goed gesteld is met de homo-acceptatie in Nederland. Zeven op de tien (70%) vinden van wel. Onder LHBTI+ deelnemers ligt dit percentage lager (60%). Iemand zegt: “Iedereen zegt wel dat homo’s geaccepteerd worden, maar de realiteit is regelmatig anders. Je mag homo zijn, zolang je niet te vrouwelijk bent, zolang ze van me afblijven, etc. Het is eigenlijk schijntolerantie.” 

Een derde (35%) van de LHBTI+ deelnemers geeft aan negatief gedrag te hebben meegemaakt het afgelopen jaar, vanwege hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Het gaat vooral over het krijgen van vervelende opmerkingen, en naroepen of uitgescholden worden. Dit aantal daalde de afgelopen jaren niet. Vorig jaar gaf 33% aan te maken te hebben gehad met negatieve reacties, in 2016 was dit 31%. 

Canal Parade

Aanstaande zaterdag vindt de jaarlijkse Canal Parade in Amsterdam plaats. De vele en diverse boten die door de grachten varen vragen onder andere aandacht voor homo-acceptatie. Een achtste van de ondervraagden (16%) denkt dat de Canal Parade een positief effect heeft op de homo-acceptatie. Ruim een derde van de deelnemers (37%) aan het onderzoek denkt dat de Canal Parade juist een averechts effect heeft op de homo-acceptatie. 

In onze YouTube-special praten Alain, Femke, Marijn, Hans, Remco en François openhartig over hun ervaringen.

Lees hier de rapportage:

over dit onderzoek

Aan het onderzoek deden 28.029 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee, waaronder 3.214 LHBTI+ personen. Het onderzoek vond plaats van 16 tot en met 24 juli 2018.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 55.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017.

Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 50 tot 60 procent van de panelleden.De software van de onderzoeken is van Vision Critical.