De meerderheid van de jongeren (78%) vindt het Koningslied van John Ewbank geen goed nummer; 20 procent vindt het wél goed. Na massale kritiek trok Ewbank het lied terug, maar het Nationaal Comité Inhuldiging besloot er toch aan vast te houden. 

De helft (50%) vindt het een slechte zaak dat aan het lied wordt vastgehouden; 34 procent vindt dit een goede zaak. Zeven op de tien jongeren (69%) gaan dan ook niet meezingen op Koninginnedag; 7 procent is dat wel van plan en 20 procent twijfelt nog. 

Een jongere schrijft: "Achter het Koningslied gaat een goede gedachte schuil: iedereen doet mee. Maar de uitvoering had stukken beter gekund. Zo voelt de melodie vaak veel te zielig en de tekst te zoetsappig en overdreven. Ik wil bij een koningslied mijn hand op mijn hart kunnen leggen, maar met iets meer vrolijkheid."

Jongeren zijn vooral kritisch over het rap-gedeelte van het lied: "Als je puur naar de tekst kijkt, dan zijn de eerste coupletten gewoon mooi. Het rap-gedeelte is echter de W van Waardeloos."

Ook ergeren jongeren zich aan de taalfouten: "Dat de taal in het lied niet klopt vind ik dramatisch. Je biedt nu een lied aan aan onze nieuwe koning dat vol staat met taalfouten."

Over dit onderzoek

Aan dit online onderzoek, gehouden van 23 t/m 26 april 2013, deden 2300 jongeren mee. De uitslag is gecorrigeerd op leeftijd, geslacht en spreiding over het land.

Download

Download