Zorgverzekeraar Menzis heeft met een aantal ziekenhuizen contracten afgesloten. Patiënten worden dan geadviseerd zich in die ziekenhuizen te laten behandelen. Het gaat daarbij om vijf soorten behandelingen. Het is voor het eerst dat op deze schaal een zorgverzekeraar en een ziekenhuis zich aan elkaar binden. De patiënt is nu nog niet verplicht zich ook daadwerkelijk te laten behandelen in het aangewezen ziekenhuis: ook behandeling elders zal nog worden vergoed door Menzis. Maar hoe zal dat in de toekomst gaan? Gaat Menzis dan een verplichting opleggen om in aanmerking te komen voor vergoeding? Een reportage over een niet te stoppen ontwikkeling in de nieuwe zorgverzekeringswet.