Kinderrechters maken zich ernstig zorgen over de jeugdzorg in Zeeland. De Zeeuwse gemeenten hebben contracten met jeugdzorgorganisatie Intervence opgezegd per 1 januari, maar hebben volgens de rechters geen goed plan om dit gat op te vangen.

De jeugdbeschermingsorganisatie Intervence begeleidt in Zeeland honderden kinderen en jongeren die met dwang jeugdzorg krijgen opgelegd. Daarmee is de organisatie een belangrijke spil in het web van de jeugdzorg in provincie Zeeland.

'De zorg moet wel doorgaan'

"Als kinderrechters maken we ons grote zorgen om de kwetsbare gezinnen en de kinderen waar het in deze situatie om gaat. Daar is Intervence heel belangrijk in", zegt kinderrechter Suzanne Tempel. Ruim 700 kinderen dreigen de dupe te worden van het opzeggen van het contract.

"Intervence verleent de verplichte zorg die wij als rechters opleggen. Een Ondertoezichtstelling (OTS) als het gaat om bescherming, maar bijvoorbeeld ook jeugdreclassering als het gaat om jongeren die verdacht worden van of veroordeeld zijn voor een strafbaar feit", legt Tempel uit. "Alles is verplicht en dat heeft een reden: het is noodzakelijk en die zorg moet wel doorgaan."

Plan van aanpak

En daar zit de grote twijfel. Want de 13 Zeeuwse gemeenten willen de contracten met Intervence vanaf januari 2021 opzeggen. De reden: de jeugdzorgorganisatie kost hen al jaren te veel geld. Ook is er veel verloop en ziekteverzuim onder het personeel.

De Zeeuwse gemeenten zeggen dat ze een plan hebben om ervoor te zorgen dat kinderen en gezinnen die nu nog geholpen worden door Intervence ook na 1 januari hulp krijgen. Drie andere aanbieders - Leger des Heils, Briedis en de William Schrikker Groep - hebben aangegeven de jeugdzorg te kunnen overnemen.

Lees ook

Kunnen kinderen hun begeleiders houden?

Ook hebben de gemeenten een overbruggingscontract voor minimaal een half jaar afgesloten met Intervence. Zo hopen de ze dat er overdracht van de zorg zorgvuldig kan plaatsvinden.

Maar bij kinderrechters liggen nog steeds grote twijfels of dit gaat lukken. Daarbij vragen ze zich af of de kinderen op deze manier hun vertrouwde begeleiders kunnen houden.

Inspecties zien het niet zitten

Afgelopen week trokken ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid aan de bel met een brief aan minister Dekker van Rechtsbescherming en staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid. Ook zij verwachten problemen na het opzeggen van de contracten.

"De onzekerheid die de Inspectie noemt, zien wij ook. Het is voor ons als rechters heel lastig nu. Als we maandag moeten beslissen over een ondertoezichtstelling (OTS), moeten we Intervence dan wel of niet benoemen voor deze kinderen", vraagt Tempel zich af.

Debat in de Tweede Kamer

"En in het nieuwe jaar is het al helemaal onduidelijk, omdat de gemeente wil dat Intervence eigenlijk geen nieuwe zorg meer op zich neemt. Er is geen duidelijkheid over wie de mensen heeft om het dan over te nemen en wie de goede zorg kan waarborgen."

Op 14 december debatteert de Tweede Kamer over de jeugdbescherming in Zeeland. Een dag later willen de Zeeuwse gemeenteraden een definitief besluit nemen over het opzeggen van het contract met Intervence.

Lees ook

Bekijk hier de tv-reportage