Morgen reizen 250 jeugdzorgmedewerkers naar Den Haag om actie te voeren voor een beter jeugdzorgstelsel. Steeds meer personeel loopt namelijk weg. "Dit heeft ook z'n weerslag op de kinderen."

Dit is het derde jaar op rij dat jeugdzorgmedewerkers demonstreren. Onder andere omdat ze te veel tijd kwijt zijn aan - volgens hen - onnodige administratie. Ook vinden ze de werkdruk te hoog. Het gevolg: er meldt zich minder nieuw personeel en de oude rotten in het vak haken af. Dat laatste gebeurde nog niet eerder en is een zorgelijke ontwikkeling, zegt bestuurder jeugdzorg Maaike van der Aar van de FNV.

Meer uitstroom, minder instroom

De afgelopen jaren gingen er steeds meer mensen aan de slag in de zorgsector, toch lijkt de jeugdzorg hier niet van te profiteren. "Tot nu toe vingen de mensen die al jaren bij jeugdzorg in dienst zijn alle ellende op", vertelt Van der Aar. "Maar ook hen verliezen we nu. Dat is een groot probleem, we raken kwaliteit kwijt én ons collectief geheugen." Eerder waren het vooral de nieuwe medewerkers die snel uitstroomden.

En waar de uitstroom toeneemt, is er minder instroom van nieuw personeel. Volgens cijfers van van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stroomden in het eerste kwartaal van 2019 bijna 5.300 nieuwe medewerkers in bij jeugdzorg. Een jaar later zijn dat er nog geen 3.700; 30 procent minder. Van der Aar: "De uitwerking van deze cijfers kan desastreus zijn." Intussen stijgt het aantal jongeren dat jeugdzorg krijgt al meer dan 5 jaar op een rij. Vorig jaar kregen 443.000 jongeren jeugdzorg, maar volgens statistici ligt het werkelijke aantal waarschijnlijk nog veel hoger.

Lees ook

Doormodderen

Volgens Van der Aar gaat het mis bij de manier waarop de jeugdzorg is georganiseerd: gemeenten zijn ervoor verantwoordelijk, maar hebben bij lange na niet genoeg geld.

Minster Hugo de Jonge van Medische Zorg kondigde eind vorig jaar een 'stelselherziening' aan. Bij zwaardere, specialistische zorg moeten gemeenten gaan samenwerken. Maar daar ziet de bestuurder jeugdzog niets in. Ze gelooft niet dat samenwerken in dit geval werkt. "Iedere wethouder of burgemeester stelt de belangen van zijn eigen gemeente voorop. We zijn bang dat er dan nog langer doorgemodderd wordt aan die tafels."

Lees ook

Kinderen de dupe

Renna Himonetos werkt al meer dan 20 jaar in de jeugdzorg en ziet het met lede ogen aan. "Ik zie dat collega's het plezier in hun werk kwijtraken, omdat het veel meer is geworden dan alleen bezig zijn met de kinderen. En gewoon doen waar je er voor bent."

Volgens haar heeft dat ook weerslag op de kinderen. "Kinderen gaan gebukt onder enorme stress, ze hebben binnen vier weken iemand nodig die bij ze op de stoep staat en dat krijgen we nu niet voor elkaar. Er zijn gezinnen die soms al veertien hulpverleners hebben versleten, dat heeft geen natuurlijk geen zin."

'Ik denk er wekelijks over om te stoppen'

Ook bij Renna schiet het weleens door haar hoofd om te stoppen. "Soms denk ik er een maand niet aan en soms denk ik er wekelijks aan om te stoppen en schiet het door mijn hoofd om er echt mee op te houden."

"Ik vul formulieren in, ben met administratie aan het soebatten, terwijl ik met de kinderen bezig wil zijn. Zo zet je elkaar constant in een tang."

Bekijk de tv-reportage over dit onderwerp.