Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 18 maart is de landelijke politiek is voor een meerderheid (55%) het meest belangrijk bij het bepalen van de stem. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 24.000 leden van het Opiniepanel. Voor veel Zeeuwen is de regionale politiek echter ook zeer belangrijk.

De landelijke politiek speelt hiermee voor veel kiezers een grotere rol dan bij de gemeenteraadsverkiezingen of Europese verkiezingen van 2014. Voor nog eens een derde (33%) spelen landelijke en regionale issues een even grote rol. Gemiddeld zegt slechts één op de tien (11%) deelnemers dat de regionale politiek het meest belangrijk is.

Wanneer we naar de afzonderlijke provincies  kijken, zien we echter duidelijk verschillen. De landelijke politiek is vooral belangrijk in de Randstadprovincies, terwijl in Groningen, Friesland en Zeeland de regionale politiek voor een meerderheid een rol speelt bij het maken van de stemkeuze op 18 maart. Voor kiezers in deze provincies zijn respectievelijk gaswinning, de krimp en werkgelegenheid, en ziekenhuiszorg belangrijk bij de stemkeuze.

Zeeuwen: minimaal één ziekenhuis met alle behandelingen

Voor Zeeuwen spelen regionale issues een belangrijke rol tijdens de verkiezingen op 18 maart. Ze maken zich, net als in veel andere provincies in Nederland, zorgen over werkgelegenheid en openbaar vervoersverbindingen in hun provincie. Maar typisch voor Zeeland zijn de zorgen over het behoud van ziekenhuiszorg in de provincie. Voor acht op de tien (78%) is dat het belangrijkste regionale thema.

Het grootste probleem speelt momenteel op Walcheren (Middelburg, Veere en Vlissingen), waar het ziekenhuis in 2010 is gefuseerd met het ziekenhuis in Goes. Veel behandelingen worden nu al alleen in Goes gedaan, en bovendien zijn mensen bang dat er later helemaal geen ziekenhuis meer is in Middelburg.

Als Zeeuwen moeten kiezen, vindt de helft van de Zeeuwen (50%) altijd de beste zorg belangrijker dan zorg dichtbij (39%). Driekwart (74%) heeft er extra reistijd voor over als in een verder gelegen ziekenhuis de beste zorg beloofd wordt. Zeker voor specialistische behandelingen zijn Zeeuwen best bereid verder te reizen. Maar, zo benadrukken ze, het is wel belangrijk dat reguliere- en spoedbehandelingen zo dichtbij mogelijk worden uitgoevoerd. Juist daar maken ze zich zorgen over. Boendien moet er minimaal één ziekenhuis in de provincie zijn waar álle behandelingen worden uitgevoerd vinden acht op de tien deelnemers (80%).

Geen steun voor afschaffen provincie

Hoewel de regionale politiek slechts voor een kleine groep een rol speelt bij de Provinciale verkiezingen is er geen steun voor het afschaffen van de provincie als bestuurslaag. Landelijk vindt 34 procent dat de provincie mag worden afgeschaft, 48 procent wil dat niet. Het zijn –niet geheel toevallig-  de randprovincies Groningen, Friesland en Zeeland waar het meeste waarde wordt gehecht aan het voortbestaan van de bestuurslaag. Ook is er nauwelijks draagvlak voor het standpunt van D66 om te Eerste Kamer af te schaffen. Slechts één op de vijf (20%) vindt dit een goed plan. Veel mensen vinden de extra controle die de Eerste Kamer uitvoert op wetsvoorstellen belangrijk.

De Eerste Kamer wordt in mei gekozen door de Provinciale Statenleden. Twee derde (68%) vindt dat de Eerste Kamer, net als de Tweede Kamer, rechtstreeks door de burgers gekozen moet worden.

Over dit onderzoek

Aan het onderzoek deden 23.898 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 23 februari tot en met 2 maart 2015.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.

Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 50 tot 70 procent van de panelleden.

De software van de onderzoeken is van Vision Critical.

Publiek welkom

Publiek is welkom om de uitzending bij te wonen! Entree is gratis, opgeven is niet nodig. Kijk op het kaartje om te zien wanneer Radio EenVandaag bij u in de buurt is en wie er te gast zijn.