Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 18 maart is de landelijke politiek is voor een meerderheid (55%) het meest belangrijk bij het bepalen van de stem. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 24.000 leden van het Opiniepanel.

De landelijke politiek speelt hiermee voor veel kiezers een grotere rol dan bij de gemeenteraadsverkiezingen of Europese verkiezingen van 2014. Voor nog eens een derde (33%) spelen landelijke en regionale issues een even grote rol. Gemiddeld zegt slechts één op de tien (11%) deelnemers dat de regionale politiek het meest belangrijk is.

Wanneer we naar de afzonderlijke provincies  kijken, zien we echter duidelijk verschillen. De landelijke politiek is vooral belangrijk in de Randstadprovincies, terwijl in Groningen, Friesland en Zeeland de regionale politiek voor een meerderheid een rol speelt bij het maken van de stemkeuze op 18 maart. Voor kiezers in deze provincies zijn respectievelijk gaswinning, de krimp en werkgelegenheid, en ziekenhuiszorg belangrijk bij de stemkeuze.

Natuurbehoud in Zuid-Holland

Zuid-Holland is bij uitstek een Randprovincie als we kijken naar stemoverwegingen. Voor twee derde (65%) van de Zuid-Hollanders is de landelijke politiek het meest belangrijk bij de stemkeuze voor de Provinciale Statenverkiezingen. Voor slechts 5 procent is de regionale politiek het meest belangrijk; dit is in geen enkele provincie lager.

De meest belangrijke regionale onderwerpen voor de Zuid-Hollanders zijn de werkgelegenheid in de provincie, de ondersteuning van gemeenten bij de uitvoering van zorgtaken en het behoud van de natuur in de provincie.

43 Procent van de deelnemers maakt zich zorgen over het behoud van de natuur in Zuid-Holland. Acht op de tien (79%) vinden dat de provincie in het behoud van de natuur moet investeren. De grootste groep vindt ook dat de provincie daarvoor verantwoordelijk is, en niet bijvoorbeeld het Rijk of natuurorganisaties.

Uit de open reacties blijkt dat mensen vallen over de vele bebouwing ten koste van natuur, terwijl zoveel panden leeg staan. Een deelnemer schrijft :”Alle groen in de provincie wordt opgeofferd voor het bouwen van woningen en bedrijfspanden. En dat terwijl er ook veel leegstand is. Er blijft veel te weinig groen over en waar het dan nog bestaat, is het overvol door alle mensen die willen recreëren. Rust is niet meer te vinden.” Ook wordt er veel gesproken over de aanleg van nieuwe wegen, zoals de A13/A16.

Geen steun voor afschaffen provincie

Hoewel de regionale politiek slechts voor een kleine groep een rol speelt bij de Provinciale verkiezingen is er geen steun voor het afschaffen van de provincie als bestuurslaag. Landelijk vindt 34 procent dat de provincie mag worden afgeschaft, 48 procent wil dat niet. Het zijn –niet geheel toevallig-  de randprovincies Groningen, Friesland en Zeeland waar het meeste waarde wordt gehecht aan het voortbestaan van de bestuurslaag. Ook is er nauwelijks draagvlak voor het standpunt van D66 om te Eerste Kamer af te schaffen. Slechts één op de vijf (20%) vindt dit een goed plan. Veel mensen vinden de extra controle die de Eerste Kamer uitvoert op wetsvoorstellen belangrijk.

De Eerste Kamer wordt in mei gekozen door de Provinciale Statenleden. Twee derde (68%) vindt dat de Eerste Kamer, net als de Tweede Kamer, rechtstreeks door de burgers gekozen moet worden.

Over dit onderzoek

Aan het onderzoek deden 23.898 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 23 februari tot en met 2 maart 2015.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.

Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 50 tot 70 procent van de panelleden.

De software van de onderzoeken is van Vision Critical.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.