Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 18 maart is de landelijke politiek is voor een meerderheid (55%) het meest belangrijk bij het bepalen van de stem. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 24.000 leden van het Opiniepanel. Voor veel Zeeuwen is de regionale politiek echter ook zeer belangrijk.

De landelijke politiek speelt hiermee voor veel kiezers een grotere rol dan bij de gemeenteraadsverkiezingen of Europese verkiezingen van 2014. Voor nog eens een derde (33%) spelen landelijke en regionale issues een even grote rol. Gemiddeld zegt slechts één op de tien (11%) deelnemers dat de regionale politiek het meest belangrijk is.

Wanneer we naar de afzonderlijke provincies  kijken, zien we echter duidelijk verschillen. De landelijke politiek is vooral belangrijk in de Randstadprovincies, terwijl in Groningen, Friesland en Zeeland de regionale politiek voor een meerderheid een rol speelt bij het maken van de stemkeuze op 18 maart. Voor kiezers in deze provincies zijn respectievelijk gaswinning, de krimp en werkgelegenheid, en ziekenhuiszorg belangrijk bij de stemkeuze.

Recreatiewoningen in Drenthe

Drenten maken zich, evenals Zeeuwen, veel zorgen over het openhouden van regionale ziekenhuizen in de provincie. Bijna negen op de tien (89%) noemt ziekenhuiszorg een heel belangrijk onderwerp in de provincie. Ook goed internet op het platteland vindt meer dan de helft (55%) een belangrijk onderwerp.

Veel Drenten noemen ook de discussie over het permanent bewonen van recreatiewoningen. In Drenthe staan relatief veel kleine vakantiehuisjes, die in sommige gevallen gekocht kunnen worden door particulieren. Het permanent bewonen van deze huisjes mag meestal niet, omdat ze een ander bestemmingsplan hebben; ze zijn bedoeld voor recreatie. Momenteel gaat de gemeente over de recreatiewoningen in de gemeente. De grootste groep Drenten vindt ook dat de gemeente daarvoor verantwoordelijk moet zijn, maar vindt wel dat de provincie richtlijnen moet opstellen (58%). Zo kan worden voorkomen dat per gemeente ander beleid ontstaat. 

Over de vraag of mensen permanent in hun recreatiewoning mogen wonen zijn de Drenten verdeeld; 47% vindt van wel, 43% vindt van niet. Voorstanders van permanente bewoning denken dat dit een oplossing kan zijn voor de woningnood, en vinden regels van de overheid over iemands eigendom 'betutteling'. Tegenstanders vrezen een andere sfeer op vakantieparken en wijzen op de mogelijk onveilige bouwstijl van de huisjes. Ook verwachten ze belastingvoordeel voor de bewoners.

Geen steun voor afschaffen provincie

Hoewel de regionale politiek slechts voor een kleine groep een rol speelt bij de Provinciale verkiezingen is er geen steun voor het afschaffen van de provincie als bestuurslaag. Landelijk vindt 34 procent dat de provincie mag worden afgeschaft, 48 procent wil dat niet. Het zijn –niet geheel toevallig-  de randprovincies Groningen, Friesland en Zeeland waar het meeste waarde wordt gehecht aan het voortbestaan van de bestuurslaag. Ook is er nauwelijks draagvlak voor het standpunt van D66 om te Eerste Kamer af te schaffen. Slechts één op de vijf (20%) vindt dit een goed plan. Veel mensen vinden de extra controle die de Eerste Kamer uitvoert op wetsvoorstellen belangrijk.

De Eerste Kamer wordt in mei gekozen door de Provinciale Statenleden. Twee derde (68%) vindt dat de Eerste Kamer, net als de Tweede Kamer, rechtstreeks door de burgers gekozen moet worden.

Over dit onderzoek

Aan het onderzoek deden 23.898 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 23 februari tot en met 2 maart 2015.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.

Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 50 tot 70 procent van de panelleden.

De software van de onderzoeken is van Vision Critical.