Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 18 maart is de landelijke politiek is voor een meerderheid (55%) het meest belangrijk bij het bepalen van de stem. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 24.000 leden van het Opiniepanel.

De landelijke politiek speelt hiermee voor kiezers een veel grotere rol dan bij de gemeenteraadsverkiezingen of Europese verkiezingen van 2014. Voor nog eens een derde (33%) spelen landelijke en regionale issues een even grote rol. Gemiddeld zegt slechts één op de tien (11%) deelnemers dat de regionale politiek het meest belangrijk is.

Wanneer we naar de afzonderlijke provincies  kijken, zien we echter duidelijk verschillen. De landelijke politiek is vooral belangrijk in de Randstadprovincies, terwijl in Groningen, Friesland en Zeeland de regionale politiek voor een meerderheid een rol speelt bij het maken van de stemkeuze op 18 maart. Voor kiezers in deze provincies zijn respectievelijk gaswinning, de krimp en werkgelegenheid, en ziekenhuiszorg belangrijk bij de stemkeuze.

Leegstand op het platteland en vliegveld Twente

Voor veel Overijsselaars spelen bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten thema's die we herkennen uit andere provincies. Dat inwoners het belangrijk vinden dat de provincie gemeenten ondersteunt bij de uitvoering van zorgtaken zagen we ook in Groningen, Flevoland en Zuid-Holland. Ook het openbaar vervoer, dat vier op de tien (39%) Overijsselaars belangrijk vindt, is in andere provincies een issue.

Uniek voor Overijssel zijn de zorgen over het voormalig vliegveld Twente. Het vliegveld is sinds 1 januari 2008 voor al het militaire en alle burgervliegverkeer gesloten. Deze week was het vliegveld in het nieuws; op 13 maart werd bekend dat de gemeente Enschede een verruiming van de geluidsnormen toestaan. Zo zou bijvoorbeeld een motorcross dan mogelijk worden. Mensen maken zich vooral zorgen over de natuur in de omgeving.

Wat voor drie op de tien (31%) Overijsselaars ook speelt is de leefbaarheid en de leegstand op het platteland. De helft (50%) vindt dat de provincie geld moet investeren om leegstand op het platteland tegen te gaan. Van 35% hoeft dat niet. Als het gaat om concrete maatregelen wordt het aantrekken van bedrijven het meest genoemd (52%). Ook worden zorgvoorzieningen (47%) en de verbetering van het onderwijs (34%) door grote groepen genoemd als investeringspost.

Geen steun voor afschaffen provincie

Hoewel de regionale politiek slechts voor een kleine groep een rol speelt bij de Provinciale verkiezingen is er geen steun voor het afschaffen van de provincie als bestuurslaag. Landelijk vindt 34 procent dat de provincie mag worden afgeschaft, 48 procent wil dat niet. Het zijn –niet geheel toevallig-  de randprovincies Groningen, Friesland en Zeeland waar het meeste waarde wordt gehecht aan het voortbestaan van de bestuurslaag.

Ook is er nauwelijks draagvlak voor het standpunt van D66 om te Eerste Kamer af te schaffen. Slechts één op de vijf (20%) vindt dit een goed plan. Veel mensen vinden de extra controle die de Eerste Kamer uitvoert op wetsvoorstellen belangrijk.

De Eerste Kamer wordt in mei gekozen door de Provinciale Statenleden. Twee derde (68%) vindt dat de Eerste Kamer, net als de Tweede Kamer, rechtstreeks door de burgers gekozen moet worden.

Over dit onderzoek

Aan het onderzoek deden 23.898 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 23 februari tot en met 2 maart 2015.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.

Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 50 tot 70 procent van de panelleden.

De software van de onderzoeken is van Vision Critical.

De uitslag per provincie ziet u hier: