VNO-NCW en MKB willen meer bevoegdheden hebben om werknemers te controleren op drugsgebruik. "We kunnen de veiligheidsrisico's niet voor lief nemen."

De bedrijven die zijn aangesloten bij VNO-NCW en MKB geven aan dat drugsgebruik zijn weerslag heeft op het functioneren en de productiviteit. Dat zou in bepaalde sectoren zelfs tot verhoogde veiligheidsrisico's leiden.

Dinsdagdip

Mario van Mierlo gaat binnen VNO-NCW en MKB over arbeidsomstandigheden en arbozaken: "Ik hoor vanuit bedrijven dat er sprake is van een toenemend drugsgebruik onder werknemers. Daarvan zijn de sporen merkbaar op de werkvloer op de dagen na het weekend. We kennen de verhalen over de dinsdagdip."

Ook staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid waarschuwt voor de meerdaagse effecten van drugsgebruik. Bij WNL zegt de staatssecretaris dat er nog veel te weinig aandacht is voor de 'dinsdagdip'. Cijfers op de effecten van de dinsdagdip zijn er vooralsnog niet, maar volgens Blokhuis merken bedrijven het in hun productiviteit als 'mensen het hele weekend doorspringen'.

Lees ook

Privacy

Volgen Van Mierlo zijn signalen uit het bedrijfsleven serieus: "Het gaat om veiligheidsproblemen die worden gesignaleerd. Men ziet dat personeel soms minder alert is." Van Mierlo benadrukt dat het verhoogde risico niet voor elke beroepsgroep bestaat. Hij doelt vooral op personeel dat met gevaarlijke apparaten of stoffen moet werken.

VNO-NCW en MKB willen de nadelige effecten op de productiviteit van drugsgebruik op de politieke agenda zetten: "Het heeft prioriteit in onze lobby naar de politiek toe. Werkgevers zouden behoefte hebben aan het afnemen van testen. Dat kan op dit moment niet omdat wij een privacyverordening hebben geaccepteerd vanuit Europa die verhinderd dat drugstesten kunnen worden afgenomen."

info

Serotonine

Esther Croes is arts-epidemioloog van het Trimbos. Zij legt de dinsdagdip als volgt uit: "De dinsdagdip is een bekend fenomeen. Bij het slikken van MDMA komt er stofje serotonine vrij, ook wel het geluksstofje. Uiteindelijk raakt het serotoninesysteem uitgeput. Daar kun je je brak of somber van voelen. Je hebt nergens meer zin in. Sommige mensen worden geïrriteerd of krijgen zelfs huilbuien. Dat kan wel tot zo'n vijf dagen duren, maar op de tweede of derde dag heb je het maximum meestal wel bereikt."

Dit artikel komt voort uit de rubriek Feit of fictie? waarin we onderzochten of de dinsdagdip bestaat. Je luister het item hier terug.