In omscholen is Nederland nog niet zo goed, dat zien het UWV en VNO-NCW. Er wordt te veel gekeken naar diploma’s en werkgevers weten niet waar ze moeten zijn om hun mensen van werk naar werk te begeleiden.

'We investeren ons de crisis uit'. Dat is sinds afgelopen Prinsjesdag de houding van ons kabinet. Omscholing is daar een onderdeel van. Sectoren als de horeca, waar door corona al veel ontslagen vielen, moeten hun mensen naar nieuw werk begeleiden in sectoren waar juist nieuwe werknemers nodig zijn. Het idee is dat minder mensen zo werkloos raken.

Behoefte aan personeel

Er zijn namelijk nog steeds bedrijven die staan te springen om nieuwe mensen. Verzorgers, verpleegkundigen, technici, ICT'ers, loodgieters, elektriciens en hoveniers zijn volgens arbeidsmarktdeskundige Rob Witjes van het UWV een paar voorbeelden van beroepen waar waar nu een tekort aan mensen is. Witjes constateert dat Nederland nog niet zo goed is in omscholing, terwijl in 30 procent van de beroepsgroepen nog altijd wordt gezocht naar nieuw personeel.

Voorzitter Ingrid Thijssen van ondernemingsorganisatie VNO/NCW zou graag zien dat er servicenummer komt dat werkgevers kunnen bellen als ze personeel moeten laten gaan. "Dat wanneer je dat belt, iemand samen met jou kijkt hoe je jouw personeel kan begeleiden naar een baan in een andere beroepsgroep."

Lees ook

Diploma te belangrijk

Waar het dan misgaat? Volgens Thijssen kijken werkgevers nog te veel naar of iemand het 'juiste' diploma heeft om een baan uit te voeren. Ze wil dat ondernemers meer kijken naar of iemand aanleg heeft. "Als we mensen van werk naar werk willen begeleiden, moeten we meer kijken naar iemands vaardigheden dan iemands opleiding."

De zogenoemde Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen kunnen een oplossing bieden, zegt Thijssen. Hier kan een werkgever een aanvraag doen en als die gehonoreerd wordt, kan hij de opleiding van een werknemer vanuit dit fonds betalen. "Het is wel noodzakelijk dat werkgevers dit soort potjes weten te vinden." Dat is lang niet altijd het geval, weet Thijssen.

Geld beschikbaar

"Voor midden- en kleine bedrijven is het lastig een beroep te doen op een Opleidings- en Ontwikkelfonds", zegt Thijssen. "Zij zitten zonder grote afdeling personeelszaken. Juist zij horen hulp te krijgen, zodat het simpel wordt om personeel te begeleiden naar ander werk."

Voor de meeste bedrijven blijkt het nu lastig om daar prioriteit aan te geven. Veel ondernemers zetten alles op alles om überhaupt het hoofd boven water te houden. "Juist daarom moet het zo makkelijk mogelijk zijn. Zo zorgen we ervoor dat mensen waarvan hun baan op de tocht staat duidelijk weten waar ze terecht kunnen."

Niet eerst werkloos raken

Veel mensen blijken te wachten tot ze hun baan kwijt zijn, voordat ze gaan zoeken naar nieuw werk in een andere beroepsgroep. Thijssen ziet graag dat er al eerder wordt gezocht. "In Nederland is dat niet goed georganiseerd. Naast enkele mooie uitzonderingen in de techniek en luchtvaart, gebeurt dit eigenlijk nergens."

De VNO/NCW-voorzitter zou graag zien dat bedrijven en werknemers hierin worden geholpen. "We zetten er nu de schouders onder met het bedrijfsleven, de overheid en de vakbeweging. De minister heeft al extra geld uitgetrokken voor omscholing, zodat mensen door hun werkgever beter van werk naar werk kunnen worden begeleid, zonder dat ze thuis te komen zitten."

Lees ook

Bekijk de reportage waarin Bob en Tim worden omgeschoold. Bob werkte in de horeca en wordt opgeleid tot hovenier, Tim was lichttechnicus en wordt bij TenneT opgeleid tot elektrotechnicus.