De natuur verslechtert zo snel, dat ingrijpen onvermijdelijk is. Verder liggen er miljarden klaar om plannen uit te voeren. Toch lijkt er niks te gebeuren in het stikstofdossier. Alle betrokken lijken vooral op elkaar te wachten.