Het is al jarenlang een groot probleem: kinderen die thuiszitten en geen onderwijs volgen. Dat percentage ‘thuiszitters’ daalt niet, ondanks verwoede pogingen van het kabinet om iets aan het probleem te doen. Meer dan 4000 kinderen, die bijvoorbeeld autistisch of hoogbegaafd zijn, zitten al meer dan drie maanden thuis omdat ze niet op een reguliere school terecht kunnen. Dat blijkt vandaag uit cijfers die minister Arie Slob (Onderwijs) aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Passend onderwijs

In 2014 werd het 'passend onderwijs' ingevoerd, om thuiszitters weer naar school te krijgen. De bedoeling was dat kinderen die extra zorg nodig hadden en thuis zaten, mee konden draaien op een gewone school waar dat passende onderwijs werd aangeboden door een leerkracht. Nu blijkt wederom dat wet en praktijk nog ver uit elkaar liggen. Katinka Slump, onderwijsjuriste, maakt zich al jaren hard om het percentage thuiszitters terug te dringen. De juriste is teleurgesteld over de manier waarop de wet wordt toegepast. "Het ministerie en inspectie voeren geen druk uit op scholen en nemen geen sancties als de schoolleiding besluit een kind op een school te weigeren of uit een klas te verwijderen, omdat ze geen passend onderwijs kunnen leveren. Terwijl dat juist verplicht is geworden met die wet. Het lijkt alsof het ministerie en inspectie hun handen hebben afgetrokken van deze groep sinds augustus 2014 - toen passend onderwijs ingevoerd werd - want ik zie nog geen enkele verschuiving. Ontzettend jammer, want op het moment dat een kind thuis komt te zitten is het onzettend moeilijk om de weg terug te vinden."

Katinka Slump bij Radio EenVandaag

Hoogbegaafd

Verslaggever Roos Oosterbaan ging langs bij Sonja Toet, die twee tieners heeft die een periode niet naar school gingen. "Mijn zoon heeft klassiek autisme en heeft 9 maanden thuis gezeten, maar gaat inmiddels weer naar school na specialistische begeleiding, bekostigd vanuit de gemeente. Mijn dochter zit nog thuis en liep heel erg tegen haar faalangst en lichte depressie aan. Ze heeft acht jaar lang ondergpresteerd omdat ze hoogbegaafd is. Nu krijgt ze onderwijs op maat en presteert ze fantastisch. Ze is echt weer helemaal opgebloeid, maar het heeft wel acht maanden geduurd voordat ze enige vorm van onderwijs weer aankon. Op haar vorige school zeiden ze: we hebben de kennis niet om haar te voorzien van het onderwijs dat ze nodig heeft."  

Oplossing

Volgens Slump ligt de oplossing niet alleen in het aanpakken van de schoolleiding. "Voor iedere thuiszitter die niet staat ingeschreven bij een school is er gewoon een budget beschikbaar, wat nu maar gewoon op de plank ligt bij het ministerie van onderwijs. Dat gaat om zo'n 60 tot 120 miljoen euro. Stop dat geld in een onderwijsfonds, zodat we 'reparatietrajecten' voor thuiszitters kunnen gaan starten. Van daaruit kunnen we kijken of kinderen die een achterstand hebben opgelopen, uiteindelijk weer kunnen meedraaien op een normale school. Daarnaast moeten gemeenten naast de ouders gaan staan. Veel ouders weten niet wat hun rechten zijn en wat ze aanmoeten met een kind dat thuiszit. Gemeenten moeten ook veel meer verantwoording gaan vragen van scholen, er veel beter bovenop zitten dus."