De afgelopen jaren is het aantal leerplichtige kinderen dat thuiszit fors gestegen, ondanks inspanningen dit tegen te gaan. De 11-jarige JayJay wisselde al drie keer van school en zat maanden thuis zonder onderwijs. Zijn vader maakt zich grote zorgen.