De negatieve verhalen over Hogeschool InHolland stapelen zich op. De school is volgens de HBO-keuzegids ‘de slechtst scorende hogeschool’, de onderwijsinspectie gaat extra onderzoek doen naar het declaratiegedag van bestuurders en ook over de illegale afstudeerroute bij de opleiding Media en Entertainment Management (MEM) in Haarlem is het laatste woord nog niet gezegd. Zo onderzoekt Staatssecretaris Halbe Zijlstra of studenten mogelijk hun diploma moeten inleveren. De SP in de Tweede Kamer vindt dat het management en de verantwoordelijken moeten vertrekken.

In juni kwamen berichten naar buiten dat er mogelijk diplomafraude had plaatsgevonden bij de MEM-opleiding van de Hogeschool InHolland. Een commissie onder leiding van Gerd Leers oordeelde dat er sprake was van 'een frauduleuze situatie'.

Toch druk op docenten InHolland