Tientallen medewerkers van het Haga-ziekenhuis in Den Haag hebben ongeoorloofd het medisch dossier van BN'er Samantha de Jong, beter bekend als Barbie, bekeken. Dat meldt een tipgever via klokkenluidersite Publeaks aan EenVandaag. Het Haga-ziekenhuis bevestigt dat sinds half maart een intern onderzoek loopt.

update

Naar aanleiding van dit item van EenVandaag stelde Kamerlid Sharon Dijksma (PvdA) Kamervragen. Bruno Bruins (VVD), minister voor Medische Zorg en Sport: "De beveiliging van medische gegevens valt onder de verantwoordelijkheid van de ziekenhuizen zelf en de regels zijn streng en duidelijk. (...) Het is aan de Autoriteit Persoonsgegevens om hierop toezicht te houden."

LEES HIER DE VOLLEDIGE REACTIE VAN DE MINISTER:

Het onderzoek is gestart nadat bij routinecontrole bleek dat tientallen medewerkers het dossier hadden bekeken die mogelijk niet medisch betrokken waren. Woordvoerder Marnix Beekmans laat aan EenVandaag weten dat Barbie op de hoogte is gesteld van het snuffelen in haar medisch dossier.

Melding Autoriteit Persoonsgegevens

Het Haga-ziekenhuis heeft melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens, nadat EenVandaag om bevestiging vroeg van het onderzoek naar het rondkijken in medische gegevens. Sinds 1 januari 2016 geldt meldplicht bij datalekken, maar het is de vraag of het hier een data-lek betreft. De medewerkers die het dossier van Barbie bekeken, hebben dit via het ziekenhuisinformatiesysteem Chipsoft gedaan. Dat mag alleen als je een medische betrokkenheid hebt bij die patiënt. 

Publeaks

Maatregelen tegen betrokkenen

De woordvoerder van het Haga-ziekenhuis laat weten dat er disciplinaire maatregelen kunnen worden opgelegd aan medewerkers die hun boekje te buiten zijn gegaan. Ook controleert het Haga periodiek of medewerkers zich houden aan de gedragscode en hun beroepsgeheim. Daar waar mogelijk gaat het Haga kijken of ze de medische gegevens van hun patiënten beter kunnen beschermen en wordt continu gewerkt aan bewustwording bij medewerkers, aldus het ziekenhuis.

Luister & kijk ook:

Ziekenhuisopname Barbie      

Samantha de Jong alias Barbie werd begin dit jaar met spoed opgenomen in het Haga-ziekenhuis in Den Haag. Ze zou onwel zijn geraakt door overmatig drugsgebruik. Binnen een paar dagen na haar opname lekte uit dat het mogelijk om een poging tot zelfdoding ging.

Kijk & lees ook

reactie
clock 05-04-2018 14:28

Reactie Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

De NVZ heeft de afgelopen jaren haar leden uitvoerig geïnformeerd over de bescherming van patiëntgegevens. Dit is gebeurd via een langlopende campagne en bijeenkomsten. Inmiddels hebben alle ziekenhuizen een functionaris gegevensbescherming.

Medische professionals die GEEN behandelrelatie hebben met een patiënt of betrokken zijn bij een behandeling hebben niets te zoeken in een patiëntendossier. Het is voor deze groep eenvoudigweg niet toegestaan zo’n dossier in te kijken.

Dat dit nu gebeurd is, is beroerd en schept een negatief beeld. In Nederlandse ziekenhuizen werken meer dan 200.000 mensen waarvan het overgrote deel zich aan alle regels houdt. Het personeel dat onterecht in het betreffende dossier heeft gekeken hebben hiermee ook collega’s in het betreffende ziekenhuizen en andere ziekenhuizen benadeeld. De discussie rondom persoonsgegevens speelt wereldwijd. Het feit dat het betreffende ziekenhuis dit nu diepgaand onderzoekt juicht de NVZ toe.

reactie
clock 05-04-2018 14:28

Reactie Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland

Het staat als een paal boven water dat dit niet kan. Het mag niet, het hoort niet en wij communiceren deze boodschap duidelijk wanneer wij adviezen geven aan opleidingen. Het ongeoorloofd inzien van gegevens van patiënten (waarbij je niet betrokken bent vanuit de zorg) en het verspreiden daarvan zijn ook volkomen in tegenspraak met de beroepscode voor verpleegkundigen. Wij gaan daar in onze nieuwsbrief ten overvloede nog eens op wijzen.

reactie
clock 05-04-2018 14:28

Reactie Patiëntenfederatie Nederland

Het is echt schandalig dat medewerkers in een ziekenhuis zomaar gaan kijken in de privé-gegevens van een patiënt, dat kan echt niet. Het ziekenhuis moeten ervoor zorgen dat medewerkers dit weten. Het is zijn algemeenheid al jaren een probleem dat in zorginstellingen het personeel te makkelijk omgaat met privacy van patiënten. Er moet echt iets gedaan worden aan de cultuur. En dat betekent niet één keer per jaar iets zeggen, maar continue aandacht. Collega’s moeten elkaar hier ook op aanspreken.

Ik vind dit echt een ernstige overtreding voor de medewerkers die dit gedaan hebben. Er zijn wel eens mensen om minder ontslagen. Het ziekenhuis heeft er blijkbaar ook niet voor gezorgd dat een cultuur bestaat dat mensen dit wel uit hun hoofd laten. De Autoriteit Persoonsgegevens moet wat mij betreft ook kijken waar het ziekenhuis hier in gebreke is gebleven.

reactie
clock 05-04-2018 14:28

Reactie Autoriteit Persoonsgegevens

Wij gaan onderzoek doen naar de inbreuk op het dossier van Samantha de Jong bij het Haga-Ziekenhuis. Het ziekenhuis heeft zich gister bij ons gemeld. Het onderzoek verloopt volgens de standaard procedure die wij hanteren.

Zorginstellingen moeten volgens de wet maatregelen treffen om onbevoegde toegang tot medische gegevens door medewerkers te voorkomen. Zij moeten in een logboek bijhouden en controleren wie welke dossiers bekijkt. De sancties die staan op onbevoegd in een dossier kijken, moeten zorginstellingen vastleggen in hun beleid.

 

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.