EenVandaag meldde begin april dat tientallen medewerkers van het HagaZiekenhuis ongeoorloofd hadden gesnuffeld in het medisch dossier van BN'er Samantha de Jong -beter bekend als Barbie. Het HagaZiekenhuis had bij een steekproef geconstateerd dat medewerkers onrechtmatig het medisch dossier van BN'er Samantha de Jong hadden geraadpleegd toen zij daar behandeld werd. Nu blijkt dat in totaal 85 medewerkers het dossier onrechtmatig bekeken hebben. Zij hadden geen behandel- of zorgrelatie met de patiënt. Deze medewerkers hebben een officiële waarschuwing gekregen, en krijgen bij de eerstvolgende keer op staande voet ontslag. Ook heeft het ziekenhuis maatregelen getroffen om patiëntgegevens beter te beschermen.

Ontslag op staande voet

Het HagaZiekenhuis zegt groot belang te hechten aan de privacy van de patiënt: "Medewerkers die uit hoofde van hun functie toegang hebben tot het elektronisch patiëntendossier, worden daar nadrukkelijk op gewezen. Dit gebeurt in het arbeidsvoorwaardengesprek en ook daarna." Voor de toegang tot het elektronisch patiëntendossier geldt op dit moment een autorisatiebeleid. Niet alle medewerkers van het ziekenhuis hebben toegang. Elke geautoriseerde medewerker die in het elektronisch patiëntendossier informatie opvraagt over een patiënt waarmee hij of zij (nog) geen behandelrelatie heeft, krijgt vanaf nu standaard de vraag waarom je in het dossier wilt. Heb je niks te zoeken in het dossier dan ben je je baan kwijt. 

KIJK & LEES VERDER:

Maatregelen na 'Barbie-incident' 

De 85 medewerkers die ongeoorloofd het medisch dossier van Barbie raadpleegden hebben een officiële waarschuwing gekregen. Voor allen was dit de eerste waarschuwing. Het ziekenhuis komt daarnaast met extra maatregelen. Het autorisatiebeleid wordt verder aangescherpt en de voorlichting hierover gaat nog explicieter over privacy. De volgende maatregelen zijn ingevoerd: 

 • Er komt een extra waarschuwing als iemand een dossier opent.
 • Er worden extra steekproeven gehouden om de naleving van de regelgeving te toetsen.
 • Er komt een verplichte cursus (e-learning) over privacy voor elke medewerker die beroepsmatig toegang heeft tot het elektronisch patiëntendossier.
 • Alle medewerkers van het Haga krijgen een persoonlijke brief thuis waarin zij opnieuw gewezen worden op het beroepsgeheim, vertrouwelijkheid van patiëntgegevens en het belang van privacy.
 • De passage in de arbeidsovereenkomst over privacy wordt scherper geformuleerd.
 • Tijdens de introductiebijeenkomst van nieuwe medewerkers gaan we nog duidelijker aandacht besteden aan het thema privacy.
 • Tijdens werkoverleggen wordt het onderwerp een terugkerend agendapunt.
 • Het onderwerp privacy zal met grotere regelmaat aandacht krijgen in de interne communicatiemiddelen in het ziekenhuis, zoals het intranet en de wekelijkse nieuwsbrief.
 • Patiënten bieden we de mogelijkheid hun gegevens extra af te schermen.
   

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.