Noord-Brabanders lijken massaal gehoor te geven aan de oproep om door het coronavirus waar mogelijk thuis te werken. Maar komt dit je productiviteit ook ten goede? Of is thuiswerken juist slecht voor je werkprestaties?

Hidde de Vries van trainingsbureau The Recharge Company schrijft in een column op de website van RTL dat thuiswerken volgens hem vooral voordelen heeft. Zo zou onder meer 'de arbeidsproductiviteit toenemen'.

Kantoortuin-complex

Kort geleden bleek uit onderzoek van De Monitor naar 'kantoortuinen' dat werknemers die in zo'n omgeving werken, minder presteren. Ze worden afgeleid door collega's en zouden 'lijden' aan concentratieverlies, hoofdpijn, stress en vermoeidheid.

Dit soort leed heeft een thuiswerker over het algemeen niet, zo geeft ook Ton Wilthagen, hoogleraar Arbeidsmarkt van de Tilburg University, toe. Hij ziet veel voordelen in thuiswerken, omdat het de arbeidsproductiviteit volgens hem inderdaad verhoogt.

Je went eraan

De hoogleraar plaatst wel een kanttekening. Zo is thuiswerken afhankelijk van het type werk. Een verpleegkundige of bouwvakker kan bijvoorbeeld niet thuisblijven.

Verder verhoogt thuiswerken volgens Wilthagen vooral in het begin je productiviteit, maar is het niet vanzelfsprekend dat dat zo blijft. "De groei van die productiviteit blijft niet even hoog, omdat mensen ook gaan wennen aan die situatie."

Lees ook

Thuiswerkrecht

Volgens Eric Molleman, hoogleraar Human Resource Management van de Rijksuniversiteit Groningen, is thuiswerken niet zaligmakend. "Als je in je werk afhankelijk bent van je collega's en zeker als het complexe projecten betreft, dan is face-to-face-contact en dingen bespreken toch wel vaak essentieel." Het kan er volgens hem ook voor zorgen dat je binding verliest met je werkgever.

Sinds 1 januari 2016 geldt de Wet flexibel werken. Door deze wet heb je als werknemer het recht om bij een werkgever officieel een verzoek tot thuiswerken in te dienen. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau uit 2019 blijkt dat bijna de helft (45 procent) van de werkgevers thuiswerkers heeft.

Kleine wasjes

Toch zijn er nog veel vooroordelen over thuiswerken. En toegegeven, niet iedereen kan het met succes. Volgens Ton Wilthagen is zelfdiscipline een belangrijke voorwaarde. Een klein wasje tussendoor hoeft volgens hem niet te betekenen dat een werknemer zijn werk niet goed doet.

"Op het werk gaan mensen bij de koffieautomaat natuurlijk ook de laatste Champions League-wedstrijden bespreken. Dus als iemand dat wasje aanzet en weer doorwerkt, kun je dat niet als een ernstige verstoring zien van de werkroutine", zegt Wilthagen.

Voorwaarden voor succesvol thuiswerken

Verschillende factoren kunnen thuiswerken negatief beïnvloeden. Waar een wasje volgens Wilthagen geen probleem hoeft te zijn, zorgt relatiestress wel voor een onproductieve sfeer en leidt de zorg voor een kind thuis ook niet tot een optimale werksituatie. Andere aspecten die belangrijk zijn, zijn vooral technisch. Denk hierbij aan een goede (veilige) internetverbinding, zodat hackers op afstand worden gehouden.

Volgens Jannes van der Velde van de Algemene Werkgeversvereniging Nederland, zijn goede afspraken tussen werkgevers en werknemers vooral belangrijk als het gaat om thuisarbeid. Zo kan het in goede banen worden geleid. "Het belangrijkste is dat men elkaar vertrouwt. In Nederland hebben we nog steeds een cultuur die erg op vertrouwen gebaseerd is."

Hoe kan je succesvol thuiswerken? Radio EenVandaag zoekt het uit

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.