Morgen is er een hoorzitting in de Kamer over de voorgenomen gasopslag in het Bergermeer bij Bergen NH. Er is veel protest van bewoners en een comité is opgericht dat vindt dat de informatievoorziening niet optimaal is. Ze zijn bang dat de opslag voor aardbevingen zal zorgen.

Bijna 3000 Bergenaren hebben hun handtekenening gezet om hun tegenstand kenbaar te maken. Afgelopen zondag werd een protestbeeld van kunstenaar Ron Moret in het centrum van Bergen onthuld. Ook het gemeentebestuur van Bergen en prominenten als Adriaan van Dis, Sjoerd Kuyper en Saskia Noort zijn tegen de opslag van gas in de Bergermeer. EenVandaag is in Bergen en spreekt onder andere met schrijver Sjoerd Kuyper.

Achtergrond

De investering in de gasopslag wordt gedaan door een consortium van bedrijven en het Russische Gazprom. Het gas zal worden opgeslagen in lege gasvelden. Door de aanleg zullen er naar verwachting maximaal achthonderd banen ontstaan.

Als de aanleg doorgaat dan zal daarmee de grootste gasopslag van Europa ontstaan. De Nederlandse regering wil hiermee zijn positie in de Europese gasmarkt verstevigen omdat met zo’n grote voorraat de leveringszekerheid van gas toe neemt. Een ander voordeel is dat het gas verkocht kan worden op het moment dat de markt gunstig is.

Het CPB zet echter vraagtekens bij de investeringen. Er wordt getwijfeld of de grote investeringen wel terugverdient kunnen worden. Er zijn geen cijfers bekend waaruit zal blijken dat de gasopslag genoeg geld oplevert om winstgevend te zijn.

Protest tegen gasopslag Bergen