Politieagenten hebben ook tijdens hun vakantieperiode recht op toeslagen voor overwerk, onregelmatig werken en roosterverschuivingen. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep bepaald in een aantal door de Nationale Politie Bond aangespannen rechtszaken. Dit maakt de Nationale Politie Bond(NPB) vandaag bekend onder haar leden in een nieuwsbrief.

Volgens de NPB kan de Nationale Politie er nu niet langer onderuit het beloningsbeleid aan te passen en claims op achterstallige betalingen serieus te nemen. De bond zegt dat dit met terugwerkende kracht nog om een bedrag van ongeveer 20 miljoen euro zal gaan. Per politie-agent gaat het om gemiddeld 300 euro per vakantiemaand. Tot nu toe kregen agenten tijdens hun vakantie alleen het basissalaris uitgekeerd. NPB-voorzitter Han Busker, laat weten hartstikke blij te zijn met de uitspraak: “Voor andere organisaties gold dit al wel, en wij hebben het nu ook voor elkaar.”

Met de uitspraak komt er een eind aan 5 jaar juridisch getouwtrek. De Politiebond is na een arrest uit 2011 van het Europese Hof van Justitie vijf individuele rechtszaken gestart. Met het Ministerie van Veiligheid en Justitie was afgesproken dat die zaken als proefprocedures werden beschouwd en de uitkomst zou gelden voor alle medewerkers. Volgens de Politiebond geldt eenzelfde constructie ook voor lijnvluchtpiloten en defensiemedewerkers.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie laat in een reactie weten: “Het hangt van de individuele omstandigheden af of een bepaalde vergoeding daadwerkelijk moet worden doorbetaald tijdens de vakantie. Daarom moet de werkgever de consequenties van deze uitspraak goed bestuderen en hierover overleggen met de politievakbonden. Op dit moment is het te vroeg om te spreken over concrete bedragen die met een dergelijke afspraak gemoeid zouden zijn.”