Hij zal het niet worden. Ik weet trouwens niet eens meer of hij genoemd was op de lijst met kandidaten. Zeker, het is altijd mogelijk om zelf een naam in te vullen. Maar mijn kandidaat voor de politicus van het jaar zal de top van de ranglijst hoogst waarschijnlijk niet halen.

Terwijl hij er alle recht op heeft. Immers, hij heeft in hoge mate het maatschappelijke debat en de politieke strijd bepaald. Hij werd aangehaald door voor- en tegenstanders. Hij zorgde voor politieke tweespalt. Zijn oude plan haalde keer op keer het nieuws. Zijn naam werd genoemd en genoemd.

Willem Drees Sr. Mijn kansloze kandidaat voor politicus van het jaar 2009.

Met de huidige technieken zal het ongetwijfeld mogelijk zijn na te gaan hoe vaak de naam van Drees dit jaar gebruikt is. Of misbruikt. Ik beheers die technieken onvoldoende, maar ik zou niet verbaasd zijn, als zijn naam dit jaar meer genoemd is dan in de afgelopen vijftig jaar het geval is geweest. Heel misschien met uitzondering van 1988 dan, zijn stervensjaar.

Vadertje Drees. Trekken van Drees. De AOW. De koppeling van deze sociale voorziening aan uitsluitend de naam van Drees is een forse historische versimpeling, maar een kniesoor die daarop let. In de hitte van het debat over de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd was dat al helemaal geen welkome nuance. Nee, volgens de tegenstanders van het ophogen van die leeftijd werd de erfenis van Drees verkwanseld. Nota bene door een kabinet met de PvdA erin, de partij trouwens die Drees zelf verlaten had vanwege, jawel, de verlinksing in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Wouter Bos had het er knap lastig me om zijn plannen - weer het ten onrechte koppelen van beleid aan een enkele naam, maar dat terzijde – goed te verdedigen. Het was juist een toonbeeld van solidariteit, betoogde hij keer op keer. En Drees zelf zou er zeker niet tegen zijn geweest. De nazaten van Drees moesten er aan te pas komen om Bos op dit laatste punt min of meer gelijk te geven.

De pragmatische Drees, die Bos moeiteloos links passeert, als held van Geert Wilders, ook zoiets. En de vakbond die eventjes met diezelfde Wilders, fanatiek bestrijder van de Linkse Kerk, een monster¬verbond dreigde te sluiten, nog zoiets.

Alles op het conto van Willem Drees. Maar ach, het zal Alexander Pechtold worden, of Geert Wilders.

* Prof.dr. Joop van Holsteyn is universitair hoofddocent en bijzonder hoogleraar Kiezersonderzoek