De Seychellen vormen een toeristisch eilandenstaatje midden in de Indische oceaan. Tot voor kort hadden de eilanden nauwelijks last van piraterij. Maar nu de piraten hun gekaapte schepen zijn gaan gebruiken als moederschepen kunnen ze een veel groter gebied bestrijken.

Een ramp voor de Seychellen die economisch voor een groot deel afhankelijk zijn van de aanvoer over zee. We volgen de strijd van een klein staatje tegen piraterij en de falende hulp van de EU.

Piraterij in het paradijs