Somalische piraten zijn er vorig jaar niet in geslaagd schepen te enteren en bemanningen te gijzelen. Ook het aantal pogingen daartoe daalde scherp: volgens een overzicht van de Amerikaanse maritieme inlichtingendienst waren er in het afgelopen jaar slechts negen incidenten met piraten die aan boord probeerden te klimmen of schepen beschoten.

In 2012 werden nog zeven schepen succesvol overgenomen door piraten, het jaar daarvoor 27. In de Golf van Aden, bij Somalië, liggen al enkele jaren oorlogsschepen om piraterij tegen te gaan. Ook Nederland doet daar sinds 2009 aan mee. Het kabinet besloot eind vorig jaar de deelname aan de anti-piraterijmissies van de EU en de NAVO te verlengen tot eind 2014.

Aan de westkust van Afrika hadden piraten meer succes. In de Golf van Guinee werden volgens het Amerikaanse overzicht afgelopen jaar nog 26 schepen door piraten geënterd. Op negen van deze schepen werd de bemanning gegijzeld.

In de radiostudio is commandeur Peter Lenselink te gast. Hij is net terug uit het gebied, en leidde de EU-missie om piraterij de kop in te drukken. Is dat daadwerkelijk gelukt, of heeft het probleem zich bijvoorbeeld alleen verplaatst?