Oud-staatssecretaris Dszingisz Gabor is het niet eens met de strafmaatregelen die het Europees Parlement tegen Hongarije wil inzetten. “Er is een atoomwapen ingezet”, zegt Gabor woensdagavond in de studio van EenVandaag. Volgens Gabor baseert het Europees Parlement zich op argumenten die voor een belangrijk  deel niet kloppen.

Europarlementariër Judith Sargentini (GroenLinks) heeft een rapport opgesteld waarin een opsomming staat van ‘ernstige schendingen van de waarden waarop de Europese Unie rust’. Daarin zijn tientallen feiten opgenomen die in strijd zijn met Europese afspraken. Maar “de argumenten kloppen voor een belangrijk deel niet”, zegt Dszingisz Gabor in de uitzending van EenVandaag.

Lees ook:

Persvrijheid in Hongarije

Het Europese Parlement maakt zich bijvoorbeeld zorgen over de persvrijheid in Hongarije. Zo zou de definitie van ‘illegale media-inhoud’ te breed zijn en kunnen journalisten hun anonieme bronnen onvoldoende beschermen.  Bovendien is er een nieuwe wet aangenomen die bepaalt dat media het uurloon van ambtenaren moeten betalen als zij informatie van de overheid verzoeken.

Dszingisz Gabor is in de jaren ’50 gevlucht uit Hongarije, en volgt de politiek in het land nog altijd op de voet. “Als ik een maand in Hongarije ben dan lees ik alle kranten”, zegt de oud-staatssecretaris. “Ik kijk naar alle felle debatten tussen alle politieke partijen die elke avond plaatsvinden. Daar is niet één woord van probleem wat betreft persvrijheid. Iedereen kan zeggen en schrijven wat hij wil.” Gabor verwijt Europarlementariërs dat ze niet in het veld naar de staat van persvrijheid in het land hebben gekeken. “Ze hebben nooit de kranten gelezen, nooit de felle debatten gezien. Ze zeggen dat persvrijheid in Hongarije niet bestaat. Maar dat is echt een bewering die niet gestaafd kan worden.”

De Hongaarse persvrijheid is niet in het geding volgens Dszingisz Gabor

Vluchtelingen worden mishandeld en krijgen geen asiel

Volgens het rapport van Europarlementariër Judith Sargentini is Hongarije meermaals door de VN gewaarschuwd voor problemen rondom vluchtelingen. Zo zouden vluchtelingen mishandeld worden, en zou een groot deel van de vluchtelingen geen aanspraak kunnen maken op een asielprocedure. Als het dan toch lukt om een asielprocedure te starten, worden de meeste aanvragen afgewezen. Van de 3.397 ingediende verzoeken in 2015 werd 69,1% afgewezen. In 2016 werden vijf beroepsprocedures (1%) toegewezen.

De regering wakker bovendien xenofobe acties tegen vluchtelingen aan, waarschuwen verschillende internationale organisaties waaronder de VN en Raad van Europa. De Hoge Commissaris van de VN uitte zijn zorgen over de toename van meldingen van vluchtelingen en migranten die mishandeld zouden worden door grensautoriteiten. 

Maar de realiteit is niet zo zwart-wit. Zo was er veel media-aandacht voor een cameravrouw van een Hongaarse Televisiezender die een vluchteling schopt terwijl die vlucht voor de Hongaarse grenspolitie. De cameravrouw werd gefilmd terwijl ze meerdere vluchtelingen liet struikelen. Die beelden gingen vervolgens de hele wereld over. Het Hongaarse Openbaar Ministerie startte een strafzaak tegen de vrouw. Uiteindelijk kreeg ze een voorwaardelijk straf opgelegd van de rechter. Bovendien werd ze ontslagen door het televisiestation waarvoor ze werkte.

Volgens Gabor kunnen vluchtelingen weldegelijk terecht in het Oost-Europese land. “Hongarije laat vluchtelingen toe: de afgelopen drie jaar 3000”, nuanceert hij in het studiogesprek. “We moeten niet de verwarring creëren tussen vluchtelingen en migranten. Hongarije laat geen migranten toe, maar wel vluchtelingen. Het gaat over migratie van Noord-Afrikaanse mensen wat in volle gang is.”

'Creëer geen verwarring tussen vluchtelingen en migranten'

De EU is opgericht voor vrede en dialoog

De zogenaamde Artikel 7-procedure, waarmee strafmaatregelen in gang worden gezet, werd met applaus door het Europees Parlement in ontvangst genomen. Judith Sargentini vindt het 'heel belangrijk' dat er eindelijk actie werd ondernomen tegen het land.

Maar Gabor maakt zich zorgen om een tweedeling die hierdoor in de Europese Unie dreigt te ontstaan. “De Europese Unie is opgericht voor vrede en dialoog.” Volgens de oud-staatssecretaris polariseert het besluit van het Europees Parlement juist de verhoudingen tussen landen binnen de EU. “Hongaren zijn zeer Europees gezind.”

Maar doordat het Europees Parlement zo’n strenge maatregel wil nemen, dreigen de Hongaren zich juist af te keren van de Europese Unie. “Het is een land dat 150 jaar onder een islamitische beheer heeft gezeten. 250 jaar onder de Oostenrijkers. 40 onder Russische bezetting. Dat land hangt zo aan zijn vrijheid, dat men het niet kan dat er van buitenaf gaat zeggen hoe zij het moeten doen.”

'Hongarije streeft vijheid na'

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.