Er komt een extern en onafhankelijk onderzoek naar seksueel misbruik binnen de Katholieke kerk. Dat hebben de Nederlandse bisschoppen na een dag overleg besloten. De protestants-christelijke Wim Deetman, oud-kamervoorzitter, gaat het onderzoek leiden. Sinds een bericht anderhalve week geleden over misbruik op een internaat in de jaren 60 en 70 zijn al meer dan 350 meldingen van slachtoffers binnen gekomen.

Vanmiddag kwamen in Zeist alle Nederlandse bisschoppen bijeen voor overleg. Er gesproken worden over het seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk.

Sinds eind februari zijn ongeveer 350 meldingen van seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke kerk binnengekomen bij de hulpinstelling Hulp & Recht.

Onderzoek naar seksueel misbruik binnen kerk