Er is onrust onder omwonenden van Schiphol over de te volgen koers in de onderhandelingen over de toekomst van de luchthaven. Een deel van de kiesmannen in de Omgevingsraad Schiphol twijfelt openlijk over de strategie van voorman Kees van Ojik.

Onder voorzitter Hans Alders proberen betrokken partijen nog vóór de Kerst een akkoord te sluiten over de toekomst van Schiphol. De luchthaven pleit voor verdere groei en claimt dat er tot 2023 ruimte is voor 40.000 extra starts en landingen. Dit op basis van een concept Milieu Effect Rapportage (MER) van vorige week.

Kiesmannen binnen de Omgevingsraad Schiphol keren zich daar fel tegen, blijkt uit een rondgang van EenVandaag onder ruim 50 van hen. Deze kiesmannen, vertegenwoordigers van bewonersorganisaties in de gemeenten rondom de luchthaven, pleiten vrijwel unaniem voor een groeistop of zelfs krimp. Ook wijzen ze er op dat Schiphol eerst afspraken uit het verleden moet nakomen, zoals vermindering van het aantal nachtvluchten en stillere landingsprocedures.

info

De Omgevingsraad Schiphol (ORS) is het overlegorgaan waarin de luchtvaartsector, de overheid, milieuclubs en bewoners praten en onderhandelen. Ruim negentig bewonersorganisaties zijn hier lid, zij kiezen uit hun midden allemaal een kiesman. Uit negentig kiesmannen worden weer tien vertegenwoordigers gekozen die meepraten in het zogeheten Regioforum. Hierin wordt vooral gesproken over economische ontwikkeling van de regio en over het beperken van de geluidshinder. In het College van Advies vinden daadwerkelijke onderhandelingen plaats en worden adviezen voor de minister gemaakt. In dit college zitten drie bewoners, onder wie voorman Kees van Ojik. De huidige onderhandelingen over eventuele groei van Schiphol na 2020 voert hij, namens de omwonenden, grotendeels in zijn eentje. Verder aan tafel zitten Schiphol-baas Dick Benschop, gedeputeerde Adnan Tekin van de provincie Noord-Holland, directeur Sijas Akkerman van de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland en een topambtenaar van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

'Van Ojik overspeelt zijn hand'

Onder de kiesmannen is onrust ontstaan na uitlatingen van hun voorman en onderhandelaar Kees van Ojik. Hij liet in de media openlijk blijken dat er met hem te praten valt over tot 25.000 extra vliegbewegingen. Omdat vliegtuigen in de toekomst stiller worden zou daar volgens hem ruimte voor kunnen ontstaan.

Bij een deel van de kiesmannen vielen die uitspraken slecht. "Wij weten niet waar hij dit vandaan haalt", zegt Jeroen Verbeek, kiesman namens de vereniging Vliegtuighinder Westeindergebied. "We hebben sterk de indruk dat de heer Van Ojik het gevoel heeft dat hij naar de onderhandelingstafel moet namens zijn achterban. Maar de meerderheid van de kiesmannen is het niet met hem eens. Het lijkt er op dat hij zijn hand aan het overspelen is." Verbeek bereidt een petitie voor waarin kiesmannen worden opgeroepen zich te scharen achter een nullijn voor 2023. Mocht Van Ojik daar geen gevolg aan geven dan moet hij volgens Verbeek wijken: "Met alle respect, maar misschien zit hij gewoon te lang in zijn functie."

Jeroen Verbeek heeft scherpe kritiek op bewonersvoorman Van Ojik

Solistisch gedrag

In e-mails waarin EenVandaag inzage kreeg blijkt dat er onvrede onder de kiesmannen heerst over de opstelling van Van Ojik. Zijn uitspraken worden 'onhandig' en 'onbegrijpelijk' genoemd. Ook wordt Van Ojik 'solistisch gedrag' verweten. Toch zijn er ook kiesmannen die begrip hebben voor Van Ojik en er op wijzen dat, wanneer een akkoord uitblijft, de politiek zal besluiten over verdere groei van Schiphol. Zij zijn bang dat een dergelijk besluit nog slechter uitpakt voor de omwonenden.

Volgens kiesman Nico 't Hart van de Vereniging Geen Uitbreiding Schiphol (GEUS) is angst een slechte raadgever. "De regering heeft de Omgevingsraad met verkiezingen voor kiesmannen opgezet. Als je dat opzij zet omdat bewoners het niet eens zijn met Schiphol, kun je niet zeggen: wij gaan zelf wel een besluit nemen. Dat zou ik heel onverstandig vinden."

Reactie Van Ojik

Van Ojik laat tegenover EenVandaag weten er "het beste voor de bewoners uit te willen halen". Het aantal van 525.000 starts en landingen is volgens hem het maximaal haalbare aantal in 2030 wanneer, conform eerdere afspraken, behaalde milieuwinst wordt gedeeld tussen de sector en de omgeving.

"Dat is geen mening, maar een rekensom. En het is veel minder dan de 590.000 of 620.000 waar de sector op uit komt. Het ministerie zet in op 550.000 vliegbewegingen. Dus ik zit nog onder in de range." Van Ojik weerspreekt dat de kiesmannen unaniem voor een nullijn hebben gestemd. Hij zegt een eventueel akkoord uiteindelijk voor te leggen aan de zogeheten clustervertegenwoordigers. Daarvan zitten er tien in de Omgevingsraad Schiphol, namens elke start- en landingsbaan twee.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.