De welvaart is slecht verdeeld over het land. Er gaat veel geld en aandacht naar de Randstad, terwijl grensgebieden en de noordelijke provincies achterblijven. En dat frustreert lokale bestuurders die hard werken aan de bestrijding van armoede.