Op 8 maart wordt de 71-jarige Cees C. veroordeeld tot 180 dagen gevangenisstraf, waarvan 177 dagen voorwaardelijk, voor het bezit van kinderporno. Opmerkelijk is dat de rechtbank een eerdere veroordeling in Cambodja buiten beschouwing laat. In het vonnis staat te lezen: “De rechtbank ziet in hetgeen verdachte heeft aangevoerd met betrekking tot de Cambodjaanse procedure aanleiding om deze veroordeling niet te betrekken bij de straftoemeting.” 

Dit vindt Hans Guyt van Terre des Hommes onbegrijpelijk. "Zeker gezien de nieuwe wet- en regelgeving waardoor informatie tussen landen onderling juist sneller en beter moet worden uitgewisseld, juist om dit soort misdrijven te voorkomen."

Al in 2011 maakt EenVandaag het verhaal over Cees C. die in Cambodja achter de tralies verdwijnt na het vergrijpen aan minderjarige kinderen. Na zijn vrijlating wordt C. het land uitgezet en hij mag Cambodja niet meer in. Hij vestigt zich weer in Nederland, maar boekt al snel een nieuwe reis.

In 2013 reist hij voor enige tijd af naar Vietnam en schrijft vorig jaar op social media daar een paar maanden te willen gaan overwinteren. Na een tip via Meld Misdaad Anoniem in januari 2016 wordt er bij C. kinderporno aangetroffen. Hij heeft 785 kinderpornografische bestanden in zijn bezit, waaronder door hem met een fotoprogramma op zijn computer bewerkte foto’s.

In EenVandaag pleit Hans Guyt van Terre des Hommes voor een betere aanpak. “Het verleden moet met iemand meereizen,” stelt Guyt. Veroordeelde pedofielen zouden een ‘vinkje’ in hun reispapieren of paspoort moeten krijgen waardoor het niet mogelijk is af te reizen naar landen als Cambodja en de Filipijnen waar dit soort praktijken vaak voorkomen. 

Ook spreken we met Nationaal Rapporteur Corine Dettmeijer die al jaren pleit voor de mogelijkheid om het paspoort van een kindermisbruiker in te nemen. "Want als dit kan bij veroordeelde drugscriminelen dan moet het ook kunnen bij kindermisbruikers."

En dat is heel belangrijk, zegt ook hoogleraar klinische forensische psychologie Stefan Bogaerts, van de Universiteit van Tilburg. Het is volgens hem in ieders belang, ook dat van de pedofiel. Levenslange hulp en begeleiding kan het risico op herhaling namelijk met 70% verminderen, zoals is gebleken in Canada en Groot-Brittannië. Zonder behandeling neemt de kans op herhaling over de langere termijn juist toe, volgens onderzoek van het WODC is het risico bij zedendelinquenten is het percentage 10,1% na drie jaar en na 18 jaar zelfs 30,5%.  

Reisverbod

De zaak van Cees C. is niet de enige waar de samenwerking tussen landen in de afgelopen jaren tekort schiet. Ook bij de  Nederlandse veroordeelde pedofiel Bas R. gaat het vorig jaar mis met de informatieoverdracht. Bas R. wordt in 2004 in Nederland veroordeeld voor kindermisbruik op een zeilschool, maar deze informatie reist nooit mee naar Cambodja, waar hij zich na zijn vrijlating vestigt en een weeshuis opent. In 2016 wordt R. in Cambodja opgepakt wegens kindermisbruik van jongetjes van 6, 8 en 11 jaar.

In een reactie laat het Parket Generaal aan EenVandaag weten dat het OM het betreurt dat er toch zo nu en dan mensen weten te ontkomen en door de mazen van de wet kruipen. Het OM legt verder uit dat de aanpak van kindersekstoerisme de afgelopen jaren wel degelijk door zowel politie als OM is geïntensiveerd, net als de internationale samenwerking met buitenlandse autoriteiten. 

Woordvoerder Wim de Bruin: "Veroordeelde zedendelinquenten worden gemonitord en voor zover mogelijk worden hun plannen om naar het buitenland te reizen in beeld gebracht. Wanneer bekend is dat een veroordeelde zedendelinquent naar het buitenland gaat worden de autoriteiten van het desbetreffende land gewaarschuwd. Wie na het uitzitten van zijn straf in het buitenland terugkeert naar Nederland wordt op Schiphol aangesproken door de marechaussee en ‘welkom thuis’ geheten. Het zicht op deze personen wordt verder gehouden door wijkagenten en zo nodig wordt ook de burgemeester geïnformeerd. Deze personen worden blijvend gevolgd.”

Tegen de uitspraak van de rechter in de zaak van Cees C. gaat het OM in beroep. Het arrondissementsparket Midden-Nederland laat weten: 

“Het Openbaar Ministerie is het niet eens met het feit dat de rechtbank in haar vonnis van 8 maart jl. in de zaak tegen verdachte Cees C. een eerdere veroordeling voor kindermisbruik door een Cambodjaanse rechtbank buiten beschouwing heeft gelaten. Het Openbaar Ministerie is van mening dat deze veroordeling wel degelijk ten nadele van de verdachte voor de strafbepaling dient worden meegewogen. 

Daarnaast werkt het OM aan een strafzaak tegen Bart R. en bereidt een proces tegen hem in Nederland voor.