Het Rotterdamse Havenbedrijf maakt zich op voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte. In september beginnen Boskalis en Van Oord met baggeren, in 2013 moet de de Rotterdamse havenuitbreiding gereed zijn. Maar de onooglijke rugstreeppad zit de havenbouwers nog in de weg. De beschermde pad wordt gevreesd door bouwbedrijven. Waar hij opduikt, ligt de bouw stil. Zoals bij de Betuwelijn.