Minister Hennis van Defensie komt terug op haar eerdere opmerkingen dat claims van militairen die ziek zijn geworden door het onbeschermd werken met de kankerverwekkende wapenreinigingsolie PX10 niet kunnen verjaren. 

Inmiddels staat de minister op het standpunt dat claims wél kunnen verjaren. De minister reageert op een uitzending van EenVandaag waarin documenten werden getoond waar Defensie voornemens is claims af te wijzen op basis van verjaring. Zieke militairen kunnen daardoor te laat zijn met het indienen van een claim. 

Nu stelt de minister dat Defensie de verjaringstermijn ‘niet automatisch zal inroepen maar in specifieke gevallen kan het wel.’ Dit staat haaks op haar eerdere toezeggingen dat Defensie zich niet zou beroepen op verjaring. De vakbond AFMP houdt de minister aan haar eerdere toezegging. Jasper van Dijk van de SP zal de minister voor de derde maal om opheldering vragen.

Eerder in EenVandaag besteedden we aandacht aan de verjaring bij de PX10-zaken

Download

Wiki PX10