De vakbonden en politiek willen opheldering van minister Hennis van Defensie naar aanleiding van de in Dossier EenVandaag geuite kritiek op RIVM-rapporten uit 2011 over giftige wapenreinigingsolie PX-10. Op basis van de rapporten worden claims afgewezen van militairen die stellen ziek te zijn geworden door het werken met PX-10. 

Kamerlid Eijsink (PvdA) in EenVandaag: 'Ik wil van de minister een reactie op de uitzending, een reactie op het feit dat experts tot mogelijk andere conclusies komen dan de twee RIVM-rapporten die naar de Kamer toegestuurd zijn. Dat is het eerste wat de minister zou moeten doen. Zo snel mogelijk, niet alleen voor ons als Tweede Kamer maar ook voor de nabestaanden en hen die tot op de dag van vandaag nog leven met de enorme nare gevolgen, daarvoor zou de minister het direct moeten oppakken.'

Heropening onderzoek

Vakbond AFMP wil heropening van het onderzoek naar de gevolgen van het werken met PX-10. 'Dit onderzoek van Defensie en het RIVM uit 2011 moet heropend worden, daar moeten onafhankelijken naar gaan kijken. En als blijkt dat er grove fouten zijn gemaakt, dan moeten de 2500 afgewezen schadeclaims opnieuw beoordeeld worden en mogelijk ook nieuwe schadeclaims worden bekeken', aldus AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels.

De PvdA en de AFMP reageren op een uitzending van Dossier EenVandaag van gisteravond, waarin uit documenten blijkt dat de defensieleiding in 1984 besloot tot het doorwerken met het giftige PX-10 ondanks eerdere bezwaren uit 1980 en 1981.

Ook wordt er forse kritiek geuit op de door de RIVM gebruikte onderzoeksmethode naar de gevaren van PX-10. Snels: 'Het is schokkend om te constateren dat Defensie willens en wetens mensen  bloot heeft gesteld aan een uiterst giftige stof.' Ook defensiewoordvoerder PvdA Eijsink vindt het ongehoord. 'Defensie is ongelooflijk onzorgvuldig omgaan met mensen, en de gezondheidsklachten van mensen, en dat is heel slecht', zo vindt Eijsink.

Structurele aanpak

Vakbond AFMP wil een structurele aanpak van de problemen bij Defensie. Snels: 'Bij Defensie hobbelen we van incident naar incident, we hebben de problemen met de HAWK-straling gehad, met de asbest, nu met de Chroom 6, opnieuw met PX-10, we moeten af van die incidentenpolitiek bij Defensie en we moeten naar een structurele aanpak.'

Kijk hier de uitzending van Dossier EenVandaag terug.

Wiki PX10