Voorlichting op scholen over homoseksualiteit wordt verplicht. Na jarenlang aandringen van de Tweede Kamer ging minister van Bijsterveldt overstag. Vanaf volgend jaar moet de voorlichting onderdeel zijn van het lesprogramma. Maar hoe er precies aandacht aan wordt besteed, daar wil de minister niets over zeggen. Lost de maatregel dus eigenlijk wel wat op?

De zelfmoordcijfers onder homosekusuele jongeren zijn schrikbarend hoog en homo’s worden geregeld weggepest uit hun buurt. Juist om die problemen aan te pakken wil het COC, Nederlandse vereniging tot integratie van homoseksualiteit, de acceptatie vergroten. Toch laat Van Bijsterveldt het aan de school zelf of ze er met een zinnetje tijdens de biologieles aandacht aan willen geven of met een uitgebreide lesmethode.

Ook over de inhoud van de lesmethode zegt minister Van Bijsterveldt niets. Lesmethoden als 'Wonderlijk gemaakt’, in gebruik op een groot aantal streng gereformeerde scholen, mag gebruikt blijven worden. In die methode wordt homoseksualiteit in praktijk brengen volstrekt niet geaccepteerd.

EenVandaag sprak met de makers van de methode. Gaan zij na de maatregel van de minister zich anders opstellen? Ook volgden we een voorlichtingsles van het COC gericht op de acceptatie. Hoe denken zij over de 'Wonderlijk gemaakt’-methode? En hoe is het eigenlijk om als jongere uit de kast te komen als er nooit voorlichting is geweest op school?

Daarnaast hebben tweeduizend jongeren uit het 1V Jongerenpanel, waarvan een deel nog op de middelbare school zit, zich uitgesproken: moeten de lessen er komen? En hoe is het gesteld met de homo-acceptatie bij hun op school? Lees hier de uitslag.