Het leek zo’ n goed idee. Om te voorkomen dat een pand gekraakt wordt, zet je er kraakwachten in die er tijdelijk wonen. Jarenlang ging dat ook goed. Tot er afgelopen week ineens berichten binnenkomen van antikrakers die worden aangevallen door krakers. In Den Bosch werd een pand na ontruiming herkraakt en mocht de antikraker zijn eigen huis niet meer in. En in Amsterdam werden twee antikrakers een pand uitgewerkt door middel van hard geweld met knuppels en stokken. Hoe veilig is het antikraken nog?