Verschillende burgemeesters riepen vandaag op om niet naar hun stad te komen, vanwege grote drukte. Dat gold ook voor Sharon Dijksma, die in Utrecht Koningsdag voor de eerste keer als stadshoofd meemaakte. "Het moet een fijne dag zijn voor iedereen."