De uitstoot van broeikasgassen moet drastisch naar beneden. In het verdrag van Kyoto belooft ons land de uitstoot van CO2 - het belangrijkste broeikasgas - met zes procent te verminderen.

Om dat voor elkaar te krijgen is een systeem bedacht waarbij bedrijven onderling kunnen handelen in vuile lucht.Bedrijven die veel CO2 uitstoten hebben van de overheid het recht gekregen om een bepaalde hoeveelheid CO2 de lucht in te pompen. Willen ze meer uitstoten, dan moeten ze dat 'recht' eerst kopen van een ander bedrijf. Zo ontstaat emissiehandel; de handel in recht om vervuilde lucht uit te stoten. Maar gaat het werken? En wat is het precies?

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat.