Wat betreft hun gemoedstoestand zijn ze niet vaak positief in het nieuws: jongeren. Ze lijden onder prestatiedruk, stressen over school of studie en de afgelopen jaren neemt het aantal jongvolwassenen met een burn-out toe. Toch geeft een overgrote meerderheid van de 18- tot 25-jarigen aan tevreden te zijn met hun leven, blijkt uit cijfers van het CBS.

Ook met hun geluksgevoel zit het wel snor. In een vorig jaar afgenomen enquête gaf 68 procent aan zich gelukkig te voelen. Psychiater Esther van Fenema vindt de uitkomst van het onderzoek ‘tegenstrijdig’ vergeleken met de signalen die zij krijgt. “Stress, depressieve klachten, burn-outs… Ik ben benieuwd hoe het CBS tot deze cijfers is gekomen.” Volgens haar is het kenmerkend voor deze generatie dat ze alles goed willen doen, en antwoorden geven die daarmee in overeenstemming zijn.

Onzichtbaar

Ook Sanne Kooiman, 23 jaar, gelooft niet dat jongvolwassenen echt zo tevreden zijn. Ook zij acht het mogelijk dat ze dat alleen maar over zichzelf zeggen. “Ze willen perfect overkomen in elk aspect van hun leven,” weet Sanne Kooiman. Ze maakte de documentaire Stress to Impress, over de prestatiedruk die jongeren ervaren. Zij is zelf geen uitzondering: “Reizen, maar ook carrière maken… dit is het moment waarop ik het moet doen.” En ondertussen ligt de nadruk op competitie en excellentie.

Daarnaast is ook een hoop ontevredenheid bij jongeren onzichtbaar, denkt Sanne. Haar vriend Dennis pleegde in 2015 op twintigjarige leeftijd onverwacht zelfmoord. “Niemand wist dat hij depressief was. We hebben het in zijn afscheidsbrief moeten lezen.” Sanne en Dennis waren vier jaar samen.

Eerlijk

Psychiater Esther van Fenema acht de kans dat jongvolwassenen niet helemaal eerlijk zijn over hun niveau van tevredenheid vrij groot. Het CBS probeert dat echter wel zo goed mogelijk te ondervangen. Tanja Traag van het CBS: “We zorgen altijd dat we vragen zo stellen dat mensen zich op hun gemak voelen bij het beantwoorden ervan. Zodat ze open en eerlijk kunnen antwoorden.”

Ondanks de tevredenheid die het CBS optekent is het erg druk in de spreekkamer van studentenpsychologen. Zij trokken al eerder aan de bel over lange wachtlijsten. Peter Vonk, studentenarts in Amsterdam ziet regelmatig studenten die kampen met overspannenheid en concentratiestoornissen. “Het is belangrijk dat ze rust in zichzelf vinden. En prioriteiten stellen in het leven.” Rust, reinheid en regelmaat is volgens Vonk een belangrijk medicijn. “Als je hoort wat studenten allemaal doen tegenwoordig, en dat hier in tien minuten vertellen, dan wordt ík al moe,” zegt de studentenarts.

Rozengeur

Uit het onderzoek blijkt ook dat het bij de jongvolwassenen niet één en al rozengeur en maneschijn is, bijvoorbeeld als het gaat om positieve en negatieve emoties die zij ervaren. “De positieve worden vaker benoemd dan de negatieve, maar de helft van alle adolescenten zegt weleens moe te zijn, of zeer moe. En één op de vijf is gestresst, of zelfs zeer gestresst,” zegt Traag.