De grote coronagolf in China zorgt ook in Europa voor onrust. Zo test Italië als enige EU-land alle reizigers die uit China komen. CDA-Europarlementariër Esther de Lange vindt dat EU-landen één lijn moeten trekken om onduidelijkheid te voorkomen.

De Italiaanse regering roept andere EU-landen vandaag op om ook reizigers uit China te testen op het coronavirus. De Europese Commissie organiseerde vandaag een spoedberaad met een commissie van gezondheidsexperts over dit vraagstuk. Uit het overleg zijn vooralsnog geen concrete resultaten gekomen.

Meer urgentie dan in 2020

De extreme coronagolf in China baart ook Esther de Lange zorgen. "Het voelt als de film Groundhog Day, het voelt alsof we dit moment al eerder hebben beleefd."

Maar ze vindt het positief dat deze adviesgroep van experts nu in het reces bij elkaar is geroepen. "Het laat zien dat de Europese Commissie de lidstaten aanspoort tot gezamenlijke actie."

Bekijk ook

'Huidig beleid zorgt voor onrust'

De Lange begrijpt dat Italië maatregelen wil nemen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. "Daar was corona als eerste en ik zag destijds Italiaanse collega's huilend door de gangen lopen, zo erg was het."

Tegelijkertijd ziet ze dat het feit dat andere landen deze maatregelen niét nemen voor onrust zorgt. Ook heeft het beleid niet veel effect omdat reizigers bijvoorbeeld via Frankrijk wél ongetest het land binnenkomen. "Daarom wil ik twee dingen: ten eerste dat lidstaten één lijn trekken en ten tweede dat dit ook gebeurt op wetenschappelijk basis."

Verdeeldheid in de wetenschap

Probleem hierbij is wel dat ook wetenschappers verdeeld zijn over de kwestie. Zo zegt viroloog Ab Osterhaus dat het verstandig is om reizigers uit China te testen. Daartegenover zegt microbioloog Marc Bonten dat er op wetenschappelijke basis geen reden is om te testen, omdat het virus nu ook in Europa zelf al hard rondgaat.

Ook zijn er volgens hem geen aanwijzingen dat in China een andere variant rondgaat dan hier. De Lange wil daarom dat een team van Europese experts samenkomt en met een gemene deler de lidstaten adviseert. "Het advies zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat we open blijven, totdat blijkt dat er in China een nieuwe variant rondgaat. Maar ik ben geen wetenschapper en wil daarom graag het Europese medische adviescomité hierover horen."

Regie houden

Verder benadrukt De Lange dat veel lidstaten zelf de regie willen houden over de maatregelen rondom virusverspreiding en reizigers die de EU inkomen. Om dit te veranderen zouden verschillende verdragen veranderd moeten worden en dat is een zaak van lange adem.

Toch vindt ze dat de Europese Commissie meer instrumenten moet hebben voor gezamenlijke maatregelen in crisistijd. "De vrijblijvendheid moet eruit", zegt ze.

Bekijk ook

'Europa heeft veel lessen geleerd'

Al met al denkt De Lange dat er de laatste jaren veel lessen zijn geleerd. "Als je bijvoorbeeld kijkt naar de inkoop van medische hulpmiddelen en vaccins, dan zijn er enorme stappen gemaakt."

Dus op de vraag of Europese instanties beter zijn voorbereid dan in 2020 antwoordt ze bevestigend. "Het zal nu beter gaan dan de volgende keer. Maar ik ben ook van de langetermijndiscussie, misschien moeten we onze eigen spelregels veranderen en moet Europa meer bevoegdheden krijgen op dit terrein."

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.