Hogeschool Inholland en verschillende studentenorganisaties hebben zojuist een akkoord gesloten om de onterecht verstrekte diploma’s op HBO-waardig niveau te brengen. Er komt een speciaal studiehersteltraject voor 86 studenten en InHolland betaalt alle kosten.

Achttienhonderd andere InHolland-studenten die twijfelen aan de waarde van hun diploma kunnen dat bij een onafhankelijke commissie laten toetsen en eventueel bijgeschoold worden. Ook dit gebeurt op kosten van InHolland.

Vanavond in EenVandaag: komt InHolland de studenten op de juiste manier tegemoet?