2014 was een jaar van humanitaire rampen en dat hebben we ook in Nederland gemerkt. Na een jarenlange daling van het aantal asielzoekers steeg dit jaar het aantal mensen dat hier een veilig heenkomen kwam zoeken.

Het waren niet de 62 duizend mensen die staatssecretaris Teeven eerder voorspelde, maar het was toch een flinke stijging. Daar waren het ministerie van Justitie en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA), niet altijd op voorbereid.

Tal van asielzoekerscentra werden in Nederland geopend om de groeiende stroom van vluchtelingen te huisvesten. Het COA is belast met de centra. We lopen mee met medewerkers van het COA in een centrum in Eindhoven.