Op Warmetruiendag gaat voor één dag de verwarming een graadje lager en een warme trui aan. Een collectieve actie waarmee in Nederland 6% aan energie gespaard kan worden.

Wat levert het op als we de kachel lager zetten?

Voor de elfde keer roept milieuorganisatie Het Klimaatverbond alle Nederlanders op samen één dag de verwarming een graag lager te zetten. Dit met als doel collectief stil te staan bij het klimaat. Als iedereen in Nederland hieraan mee zou doen zou dat 3,3 miljoen kubieke meter gas, 2 miljoen euro en 6,3 miljoen kilo CO2-uitstoot besparen. 

Wat levert het op?

Wat schieten we op met één dag bewust bezig zijn met het klimaat?

De prangende vraag is wat de impact van maatregelen is die je als individu kunt nemen. Daar is onderzoek naar gedaan en dan blijkt dat bijvoorbeeld je lampen vervangen eigenlijk niet zoveel doet. Recyclen en koud wassen scoren iets beter. Maar wat je volgens de berekeningen verreweg het beste kunt doen, is één kind minder nemen. Die conclusie levert de nodige problemen op. Bijvoorbeeld, ben je als ouder verantwoordelijk voor de uitstoot van je kind?  Dus zou je eigenlijk beter kunnen zeggen dat een beste oplossing is: niet rijk zijn. De rijkste tien procent ter wereld is namelijk verantwoordelijk voor de helft van de CO2 uitstoot.