De PvdA eist dat moeders in detentie het recht krijgen hun kinderen vaker te ontvangen om te kunnen spelen, praten en knuffelen. Nu mag in de meeste gevallen maar hooguit één keer in de drie weken een bezoek worden gebracht. De gevolgen zijn ingrijpend: aantasting van de band tussen moeder en kind, slapeloosheid, slechte schoolprestaties en pestgedrag.

Ruim 3000 vrouwen verblijven jaarlijks in detentie. Meer dan de helft van hen heeft één of meer kinderen en in veel gevallen staan de moeders er in de opvoeding alleen voor.

Vanavond in EenVandaag volgen we een moeder van een zes-jarige op weg naar de gevangenis. 

Download