In 1975 kregen twee Libanese baby's de oerhollandse namen Steven Sonneveld en David-Jan Baan en werden ze ter adoptie afgestaan aan echtparen in Nederland. De burgeroorlog in Libanon was net begonnen en een stroom van vaak illegale adopties kwam op gang. Duizenden Libanese kinderen werden wereldwijd geadopteerd. Maar liefst 400 Libanese kinderen kwamen in Nederland terecht, veelal door bemiddeling van het domineesechtpaar Ibrahim en Adla Chemayel.

Nu, ruim 35 jaar later, zitten Steven en David-Jan met vele vragen over hun herkomst. Doordat de kinderen bij hun geboorte in het ziekenhuis al Nederlandse namen kregen en de identiteit van de biologische moeders nergens werd vastgelegd is het terugvinden van zelfs maar een de vrouwen vrijwel onmogelijk.

Onlangs richtten Steven en David-Jan de stichting Children of the Cedars op, in de hoop op die manier meer druk op de Libanese overheid te kunnen uitoefenen hen in hun zoektocht bij te staan. Als ook maar een van de 400 moeders gevonden wordt, dan is hun missie geslaagd. EenVandaag volgde Steven en David-Jan bij hun pogingen meer duidelijkheid te krijgen over hun verleden, in de hoop de toekomst vrijer tegemoet te gaan.

Geadopteerde Libanese kinderen slaken noodkreet